hirdetés

Bajban az angol nyelvű óvik. Az óvodák elnevezésében ugyanis nem lehet utalni majd az angol nyelv oktatására, csak a nemzetiségi nyelvekre, például a németre, és a nevelési programból is törölni kell a nyelvoktatást az EMMI levele szerint. Sok szülő értetlenül áll a döntés elött. A magánoviknak ezzel feltehetőleg kampec és így sok sok állás nélküli óvonő lesz munkanélküli. Zseniális és egyben okos döntés ez a koronavírus miatti nehéz gazdasági helyzetben.

 

Ellehetetlenítik az idegen nyelvű óvodákat, legalábbis azokat, amelyek valamelyik világnyelven képzik a gyerekeket, legyen az angol, francia vagy éppen spanyol.

Az egyik, angol nyelvű képzést alkalmazó óvodát például arra kötelezték nemrég, hogy haladéktalanul hagyja el a nevéből az utalást az angol nyelv tanítására, és ezt a nevelési programjából is gyomlálja ki.

Így az intézmény nem hívhatja fel a figyelmet arra, hogy különleges szolgáltatást nyújt: sem a nevével, sem az óvodai repertoárt részletező tájékoztatójában. Eddig ezen óviknak pedig épp volt a vonzereje, sok diplomata is ilyen intézményekbe vitte a gyermekét és valljuk be a nyelvtanulás óvis korban sokkal könnyebb, a picik fogékonyabbak és az iskolák is örülhettek, hisz ezen gyerekek már már folyékonyan beszéltek egy idegen nyelvet. a döntés fura, hacsak nem az volt a cél, hogy ezen főként magánkézben lévő óvikat tönkre tegyék.

Állítólag amelyik intézmény nem engedelmeskedik a hivatal által előírtaknak, akkor búcsút mondhat a működési engedélyének.

Nem egyedi esetről van szó, más intézményekhez is befutott a napokban hasonló tartalmú levél az illetékes kormányhivataltól. Telefonos körkérdésünkből az rajzolódott ki, hogy a magyar cégek által működtetett magánóvodák kerülhettek a fókuszba, a nemzetiségi nyelvekkel nincs baj, és a nagy nemzetközi óvodák sem kaptak hasonló értesítést.

A kereslet egyébként nagy a piacon, sok külföldi él és dolgozik Magyarországon, köztük olyanok, akik például multinacionális cégeknél dolgoznak, 2-3 évet töltenek itt, és aztán áthelyezik őket esetleg a világ másik szegletébe. Ezek a szülők a gyerekeiket angol nyelvű intézményekbe íratják be a világon mindenütt, és keresik az idegen nyelvű óvodákat a diplomaták vagy éppen a vegyes házasságban élő párok is.

Az érintetteknek küldött levélben a Sára Botond kormánymegbízott alá tartozó fővárosi kormányhivatal levezeti, miért szükséges az intézkedés. Ami az alapelveket illeti, a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében:

A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában – külön jogszabály szerint – részben a célnyelv.

A külföldi nevelési intézményben folyó nevelő és oktató munkára annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a nevelési-oktatási intézményt sajátjának elismerte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az intézmények alapító okiratának, pedagógiai programjának, valamint az óvodák honlapján közzétett tájékoztató anyagoknak az ellenőrzése során arra jutott, hogy az idegen nyelvű képzést alkalmazó óvodák magyar köznevelési intézményként való működtetése nem jogszerű, mivel az intézmények nem nemzetiségi óvodákként látják el feladataikat. A nem nemzetiségi óvodák esetében, ahol a nevelés-oktatás kizárólag magyar nyelven történhet, az intézmény megnevezésében bármilyen idegen nyelvi nevelésre utaló (például „angol nyelvi”) kifejezés szerepeltetése a nemzeti köznevelési törvénybe ütközik – vonja le a következtetést a kormányhivatal.

Mint írják, az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet nem rendelkezik az idegen nyelv oktatásának lehetőségéről, így az az óvodák nevelési programjában sem szerepelhet. Elméletileg a hatályos Emmi-rendelet alapján egyedi elnevezésként bármilyen név adható egy köznevelési intézménynek, így egy óvodának is, feltéve, hogy az nem megtévesztő, vagy a név használatát más jogszabály nem tiltja. A kormányhivatal szerint viszont ebben az esetben mindkét kizáró feltétel fennáll.

Tekintettel arra, hogy a hatályos vonatkozó jogszabályi előírások értelmében az angol nyelv Magyarországon nem minősül nemzetiségi nyelvnek, így az ezen a nyelven történő óvodai nevelés nem jogszerű. Nemzetiségi óvodai nevelés keretében többek között német nyelven mint elismert nemzetiségi nyelven folyó óvodai nevelésre van lehetőség.

Mindezek alapján a hatóság azt kéri, hogy haladéktalanul intézkedjenek az érintettek: az angol nyelv oktatására vonatkozó utalást töröljék az óvoda elnevezéséből.

Persze ezen EMMI szigorításnak az is lehet a célja, hogy az állami óvodákba menjenek vissza a pedagógusok, hisz ott nagy hiány van belőlük. Azonban ez nehéz lesz, hisz egy magán óviban egy óvonői szakképesítéssel rendelkező akár havi 4-50e ezer forintot is megkeresett. Egy állami intézményben ennek feltehetőleg a felét sem kapnák meg.

( ajtai)