hirdetés

Az Országos Bírói Tanács közzétett egy jelentést, amiben előzményekkel és törvényi környezettel együtt sorolták fel dr. Handó Tündének, az Országos Bírói Hivatal elnökének szabálytalan, számukra elfogadhatatlan gyakorlatait.

 

handó obhKözleményében a bírói tanács azt írja, “2019. február 6. napján az Országos Bírói Tanács az utóvizsgálati jelentés alapján megállapította, hogy dr. Handó Tünde az elmúlt egy évben több esetben figyelmen kívül hagyta a törvényességi jelzéseket, továbbá a sarkalatos törvényekben előírt egyes kötelezettségeinek nem tett eleget. Ennek eredményeképpen – többek között –közel húsz bírósági vezetői álláshely nincs pályázat útján betöltve, ellehetetlenül a fegyelmi ügyeket is tárgyaló szolgálati bíróságok működése, illetve a világosan megfogalmazott aggályok ellenére az OBH elnöke nem vizsgálta ki a hódmezővásárhelyi járásbírósági elnök kinevezésének törvényességét.

Azzal pedig, hogy Dr.Handó Tünde már több mint fél éve nem létezőnek tekinti az őt felügyelő bírói testületet, és saját hatásköreit alkotmányos ellenőrzés nélkül gyakorolja, szembehelyezkedett az alaptörvényben megfogalmazott kontrollált hatalomgyakorlás elvének jogalkotói szándékával.

 Azt írták, Handó jelezte, hogy a bírói tanács részletes jelentéséhez észrevételeket tenne.

Az OBT erre 2019. február 22. napjáig adott póthatáridőt azzal a felhívással, hogy amennyiben érdemi észrevételt nem tesz, az azonnal szükséges előterjesztéseket nem teszi meg, az OBT a rendelkezésére álló adatok alapján levonja a következtetéseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket – írják. A törvények betartása és betartatása nem választás kérdése, hanem alkotmányos kötelesség a közhatalom gyakorlói számára- hívják fel a figyelmet.

A Fidesz a 2010-es kormányváltás után tovább centralizálta a bíróságok igazgatási rendszerét, és példátlan hatalmat adott a szervezeti ügyekben döntő csúcsszerv, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének, a 2011-ben megválasztott Handó Tündének, aki nem mellesleg Szájer József fideszes EP-képviselő felesége. Bár a központosított működés továbbra is komoly veszélyeket jelentett, a bírói maradt lényegében az egyetlen olyan hatalmi ág, amit a nyomás ellenére nem sikerült teljesen bedarálni.

A bíróságok központosított igazgatása, Handó valódi, intézményi ellensúly nélküli hatalma azonban továbbra is magában hordozta a lehetőséget, hogy sérüljön a bíróságok függetlensége, az eljárások tisztessége, különösen mert a bírák – leginkább az előmenetelük szempontjából – függő helyzetben maradtak az OBH elnökétől.

A kormány 2017-ben megint hozzányúlt a bíróságokhoz: a szaktárca átírta a bírói pályázatok értékelésének szabályait, így jóval könnyebben lehetnek bírók a közigazgatási tisztviselők, közülük is leginkább a középvezetők, akik között az elmúlt évek változásai és kontraszelekciója miatt sok a fideszes káder.

 A Fidesz hét és fél év kormányzás után megtalálta a módját, hogy kétharmad nélkül is komoly sebet üssön a korántsem hibátlan bíróságokon. A bírák kezdenek felkeményedni, a kormánypárti politikusok beszólogatnak nekik, Handó Tünde pedig próbálja megúszni a helyzetet.

A dolog viszont eljutott egy olyan szintre, ahol az OBH vezetőjét beperelte egy bíró, amiért szerinte a bírósági vezetők kinevezésekor visszaél a hatásköreivel, és csak azt nevezi ki vezetőnek, akit akar. A pert első fokon meg is nyerte. Ezzel párhuzamosan az Országos Bírói Tanács egy határozatában kimondta az OBH elnökéről, hogy sorozatosan visszaélt a hatalmával. Ezután Handó kijelentette, hogy mivel többen kiléptek az OBT-ből, azért az az ő értelmezése szerint működésképtelen, így illegitim. Az OBT szerint ez nem így van, végzik is a munkájukat.

Érdekes, hogy Handó nem bízik a bírókban. Legalábbis amikor ő az alperes. A OBH elnökéről első fokon kimondták, hogy visszaélt jogkörével. Nagyjából az egész igazságszolgáltatást aláásó ürüggyel adtak be kizárási indítványt másodfokon.

És tökéletesen hozva az általános közéleti stílust, végül a politikusok, és propagandalapok sorozatos támadásai után maga Handó Tünde is magáévá tette a mindenre tökéletesen alkalmazható kommunikációt: a túlhatalmát, illetve a rendszer aránytalanságát kritizáló bírók Soros érdekeit szolgálják, sőt, hazaárulók.

Először beszélt a nyilvánosság előtt távozása okairól egy büntetőbíró, aki december 15-én drámai üzenetben jelentette be lemondását a Fővárosi Törvényszéken betöltött posztjáról. Keviczki István nyilatkozott arról, hogy gazdasági ügyekben azok kerülnek a vádlottak padjára, akik nem élveznek politikai védettséget, a bírósági kinevezések módja törvénysértő, az azok ellen felszólalókat lehazaárulózzák és új törvényekkel jelentéktelenítik el a bírósági rendszert.

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének regnálását két részre osztotta, ami értelmezésében abban volt mérhető, hogy az ő elsődleges feladata a bírói függetlenség védelme, és Keviczki szerint regnálásának első kétharmadában ezzel nem is volt jelentős gond.

Amikor például az önálló közigazgatási bírósági rendszer ötlete először felvetődött, Handó Tünde még határozott ellenvéleményt fogalmazott meg. Azóta beállt a sorba: támogatja – hozta fel.

Ma már jól érzékelhetően nyomás alá helyezik a bírókat, nyílt hatalmi háború folyik, és ez összeegyeztethetetlen a bírósági ethosszal.-folytatta Keviczki.

Szepesházi Péter, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája tavaly októberben adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „Handó Tünde nagyon tehetséges ember, bíró, vezető, de az a centralizáció és önkény, amit megvalósított, minden erényét, és kezdeti eredményét lerombolta.