hirdetés

Felavatták Munkácsy Mihály megújult síremlékét a festőművész halálának 123. évfordulója alkalmából a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. A méltó síremlék a neves Munkácsy festménygyűjtő amerikai-magyar üzletember és milliárdos Pákh Imre nélkül nem jöhetett volna létre. Pákh Imre az elmúlt évtizedekben a költő születésének vagy épp halálának az évfordulóján mindig tartott egy csendes megemlékezést és koszorúzást.

„Munkácsy nehezen kezdte pályáját. Az alulról jöttek elszántságával és kitartásával azokat a »mintaalkotó« személyiségeket kereste, akik mozgásba hozták a benne lappangó képi gondolatokat és érzelmeket” – idézte fel avatóbeszédében Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára.

A szülei halála után Munkácsy Békéscsabára került anyai nagybátyjához, aki az elemi iskola után asztalos inasnak adta. Aradon dolgozott, itt születtek első rajzai, és első nagysikerű képe, az 1869-es Ásító inas témáját is korábbi mestersége világából vette. Az 1880-as években festette legmonumentálisabb alkotása, a Krisztus-trilógia első két részét, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című képeket, az Ecce homo csak 1895-ben készült el. A két óriásfestmény alkotójával együtt Amerikába is áthajózott, ahol Kossuthéhoz fogható fogadtatásban részesült.

„Munkácsy stílusát a művészettörténet-írás romantikus realizmusnak nevezi, amelyre nem hatottak lényegesen a modern festészeti irányzatok. Életműve a magyar művészet egyik csúcsteljesítménye” – hangsúlyozta Vincze Máté.

Munkácsy Mihály abszolút megkerülhetetlen személye a magyar kultúrtörténetnek. Kevés olyan magyar született, akit világszerte ismernek, és kevés olyan művész, akinek műveit már életében is vásárolták külföldön – hangsúlyozta a megemlékezésen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatója, aki úgy fogalmazott: igazi népmesei történet Munkácsyé, aki asztalos inasból vált Párizsban is ünnepelt művésszé. 1869-ben készült Siralomház című képével indult el a siker útján, amellyel a Párizsi Szalon nagy aranyérmét is elnyerte, és haláláig ezen az úton meg sem állt.

Munkácsy Mihály mindössze 56 évesen, egy Bonn melletti szanatóriumban halt meg. Vonattal szállították haza, a Műcsarnokban ravatalozták fel. Nagyszabású temetésén és síremléke 11 évvel későbbi avatásán is többezres tömeg vett részt. A védett síremlék és környezete most Pákh Imre üzletember támogatásával újult meg.

„Telcs Ede műve, amely mától megint régi pompájában látható, a magyar Géniuszt ábrázolja, aki megkoszorúzza a mester sírkeresztjét” – emlékeztetett az ünnepségen Móczár Gábor, aki kitért arra is, hogy a NÖRI a Miniszterelnökség támogatásával folyamatosan újítja fel a Nemzeti Sírkert államilag védett, leromlott állapotú sírjait. Tavaly összesen 75 millió forintból mintegy 30 sírt újítottak meg. A síremléket Spányi Antal, a Székesfehérvári egyházmegye megyéspüspöke áldotta meg, majd a résztvevők főhajtással tisztelegtek Munkácsy Mihály emléke előtt.