hirdetés

Egyre bizarrabbá válik a Magyarok Világszövetségének feljelentés-sorozata egy három esztendeje megjelent cikk ürügyén. Stoffán György író, újságíró e 2019-ben megjelent cikkében arról írt, hogy hatalmas felelőtlenség, az utódállamok érdekeit szolgáló és így, meglehetősen apolitikus dolog a mai Európában arról gyűjteni aláírást, hogy a magyarok kérnék e diktátum felülvizsgálatát… Egyetlen ellenvetés is elég: Kitől?

 

A dunaújvárosi tárgyaláson megjelent az egész Patrubani-féle tanúsereg, akik feltehetően alapos kiképzés után, papír cetlijeikről olvasták fel a személyeskedő, durva, de olykor egymásnak is ellentmondó „vallomásaikat”, mintha egy polgári per megbántott kezdeményezői lettek volna.

Az összes hisztérikus, idős tanú arról beszélt, hogy milyen nagy fájdalmat okozott a cikk számukra… Minden bizonnyal nem értették meg azt az írást, amiről nyilatkoztak, de az is elképzelhető, hogy nem is olvasták. Nicolae Patrubani, a román feljelentő, aki az MVSZ képviseletében „az MVSZ-t ért becsületsértés” miatt ugyan tett feljelentést, nem volt jelen, de az odacitált, korban cca. 350-400 év összértékű tanúsereg kitett magáért.

Élményszámba mentek a felolvasott vallomások, valamint az a drukkolás, amit a folyosón hallottunk: – „Remélem, Ilike nem rontja el… fel van neki írva, mit kell mondani”… Az izgatott, idős hölgyek már a tárgyaló terem előtt várakozva olvasgatták egymásnak a jegyzeteket, akár az általános iskolások a nőnapi szerep előtt. Természetesen, nem felejtették el már a folyosón becsmérelni a megvádolt újságírót, keresetlen szavakkal illetve őt. A megjegyzések színvonala okán, nem idézzük az öreg hölgyek olajpadlós, külvárosi kocsmákba illő „szóvirágait”…

A legérdekesebb tanúvallomás az MVSZ részéről, egy Ausztriában élő erdélyi származású nőszemély, nevezett Bege Irén vallomása volt. Nem tartalmilag, hanem erkölcsileg értékelve… Hiszen, fájdalmasan nevetséges, amikor valaki, az őt befogadó ország területi integritása ellen gyűjt aláírásokat… egy román vezetésű, 1938-ban alapított, egykor valóban magyar civilszervezet vezetőjének felkérésére úgy, hogy Magyarországhoz soha, semmi köze nem volt. Hiszen szülőföldjét és övéit is elhagyta. Viszont, erdélyi sajátjainak a sorsát teszi kockára, amikor részt vállal egy efféle diplomáciailag és politikailag, valamint adatvédelmileg is megkérdőjelezhető, és önmagában is értéktelen aláírásgyűjtésben, ami Patrubani Nicolae román állampolgár, és a maradék MVSZ-elnökség magánakciója csupán.

Az utódállamok minden olyan magyarországi civil vagy állami kezdeményezésért bosszút állnak, amely számukra kellemetlen lehet nemzetközi szinten. Igaz, Nicolae Patrubaniék aláírásgyűjtése mindaddig nem sok vizet zavart, amíg nem kezdték el azt a meggondolatlan és csak Bukarest, Pozsony, Kiev, Belgrád és Bécs érdekét szolgáló „kiegészítést” hangoztatni, miszerint az aláírásgyűjtés „Trianon felülvizsgálatának” érdekében zajlik.

Éppen ilyen az a mostani MVSZ-es ámokfutás is, amely a magyarság megosztásán dolgozva belevitte, hergeli a székelyeket külön székely nemzetiségi identitásuk népszámlálási íveken való feltüntetése követelésébe. Budapestről könnyű verni a „csihányt” – máséval úgy, hogy közben a magyar kormányt is gyalázzák saját sajtószolgálatuk oldalán… akárcsak korábban – hasonló mélyprimitívséggel –, Stoffánt gyalázta ceausescui felhangokkal az MVSZ Sajtószolgálata.

Nem értjük, miért tűri ezt Orbán Viktor kormánya, és miért nem „csap oda” ennek a hivatalosan, voltaképpen nem is létező szervezetnek. Hiszen, 2017. óta a működésük is törvénytelen, de erre sem figyel senki, mert a civil szervezeteket, állami részről a kutya sem ellenőrzi, csupán azt rögzítik, amit ezek a szervezetek bediktálnak. Így, lehetséges az is, Patrubani román állampolgárként a magyar Alkotmánybíróság székháza előtt gyalázhatja a magyar Alaptörvényt, a kormányt és lázíthat – sokakat akár halálba küldhetve – a Covid-elleni oltással szemben is lázít. Ezt többen, felesége, a „Napsugár” című romániai magyar gyermeklap kolozsvári főszerkesztője, kiterjedt és Magyarországon is magas szintű befolyással bíró családja – a Zsigmond-család – védőhálójával magyarázzák, mások nem bizonyított véleménye szerint, a Fővárosi Főügyészségen vagy a rendőrségen lehetnek jó kapcsolatai, amelyek az ellene indított perekben, feljelentésekben minden esetben Patrubani védelmét szolgálják azzal, hogy közlik: a román állampolgár ellen nem lehet feljelentést tenni. Más eseten pedig azt írják a Főügyéségről, hogy „ebben az esetben Patrunani magyar állampolgár…” (a dokumentumok rendelkezésre állnak!) Ki tudja, mi az igazság? A tények azonban erre jogi nonsensre engednek következtetni.

A dunaújvárosi bíróságon ismét elhangzott az, a Nicolae Patrubani által sokszor elhazudott és tényként emlegetett állítás, miszerint a kettős állampolgárság az ő meglehetősen gonosz vagy átgondolatlan, 2004-es népszavazáshoz vezető kezdeményezésének köszönhető. Ezt az állítását sokszor cáfolta már a kormány, és maga Kövér László Házelnök úr is, de mindhiába. Rögeszméjévé vált, amit úton-útfélen – és még a bíróságokon is – el-elhazudik hamisan tanúskodva egy-egy MVSZ-es „kirendelt” tanú, mint tette B. Irén osztrák-román „árnyékszékely” állampolgár is.

A jelenlegi büntetőper negyedik éve folyik, ám, megelőzte egy polgári per is, amelyet minden szinten elbuktak a csordába verődött feljelentők, akik ugyanazok voltak, mint azok, akik ma a büntetőperben tanúként, saját siralmaikat elzokogták, az általuk fel nem fogott, meg nem értett cikk fölött. Gondolta talán Patrubani, a notórius román feljelentgető (évente négy-öt embert jelent föl), hogy ha már a Kúria is elutasította őket azzal az indoklással, hogy az inkriminált cikk nem a tagokat és az aláírásgyűjtőket sértegette, hanem „az MVSz által kezdeményezett aláírásgyűjtés vonatkozásában fogalmazott meg kritikát.”, akkor csinálnak egy büntetőpert… hátha az bejön. A polgári perben potom 4 milliót akartak keresni a cikk íróján, de ezt az átlátszó és minden logikát nélkülöző, a cikk megértésére semmilyen reményt nem mutató, 24 ember által kezdeményezett cirkuszt, mind a Székesfehérvári Törvényszék, mind a Győri Ítélőtábla, mind pedig a felülvizsgálatra kért Kúria elvetette. Most, a büntetőperben ugyanezért áll a cikk írója a bíróság előtt, és ugyanazoknak a tanúvallomásait kénytelen végighallgatni, akik azt a 4 milliót remélték tőle a polgári perben…

Érdekes e tekintetben a magyar jog, hiszen a feljelentő, Nicolae Patrubani nemcsak nem jelenik meg – ebbéli jogával élve – a bíróság előtt, a Kúria állásfoglalásaival ellentétben, mint román állampolgár, Magyarországon nem perelhető. Tehát, a külföldi állampolgárnak több joga van ma Magyarországon, a magyar jog szerint, mint a magyar állampolgároknak. Ez annál is érdekesebb, mert az EU-s jog szerint bármely Uniós tagállamban perelhető, bármilyen jogsértés, ha az elkövető egy Uniós tagállam polgára. Ez egyedül – és csak Magyarországon –, Nicolae Patrubanira nem vonatkozik. Az pedig, hogy egy civilszervezet miként jelenthet fel valakit becsületsértés vádjával, örök rejtély és a magyar jog megfejthetetlen titka marad.

„227. § (1) Aki, mással szemben
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy
b) nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ha a tanúk saját sérelmeiket mondják el vallomásaikban, akkor ezeknek a tanúknak külön-külön, 30 napon belül kellett volna büntetőfeljelentést tenniük. Viszont ez sem elfogadható, hiszen sem munkaköri kötelességük, sem közmegbízatásuk, sem közérdekű tevékenységük nem volt az aláírásgyűjtés. A tárgyalás után, a megvádolt újságíróval beszélgettünk, aki mély felháborodásának adott hangot. Hiszen cikke negyedik éve olvasható a blogján, de abban nem szerepelnek a vádban megjelölt kifejezések, amelyeket a Patrubani szavait felolvasó tanúk, papírból ugyan, de egyformán és „nagy nemzeti hevületben” idéztek… hozzátéve, hogy Stoffán, Orbán Viktor bértollnoka, a Fidesz szószólója stb. Stoffán szerint: – ami itt folyik az ennek a Ceausescu idején szocializálódott románnak a felforgató, és a labilis magyar jogot kijátszó magánszáma, amit hamarosan Sraßbourgban, Bécsben és Bukarestben is ismertetni fog a megvádolt újságíró.

Az MVSZ ügyvédje a Kúria MVSZ-re vonatkozó és a pervesztességüket magában foglaló ítéletét azzal próbálta magyarázni az eljáró bírónőnek, hogy a Kúria nem is vizsgálta a érdemben tényeket… Ez, az igazsággal olykor ellenkező megnyilvánulás sorozat jellemezte Patrubani házi jogászát a per eddigi tárgyalásain. A megidézett tanúk pedig, saját sérelmeiket, lelki bánatukat olvasták fel, mert maguktól valószínűleg nem jöttek volna rá, miért is vannak pont Dunaújvárosban, 2022. január 26-án délelőtt… ha az MVSZ, mint civilszervezet nevében a román vezető tett feljelentést.

 

(Dr. Fehér Szabolcs)