hirdetés

Újabb fordulat a SZFE sztrájkoló tanárainak a perében. A Fővárosi Itélőtábla az egyetem tanárait elmeszelő elsőfokú döntést hatályon kívül helyezte, azaz valami prücök lehetett a gyorsan hozott verdikttel, nem is kicsi, hisz a sztrájk jogszerű volt. Igaz elsőfokon épp ennek ellenkezőjét hozta a bíróság. Az egyetem fura urai és Vidnyánszky Attila és a lízigelt ex-katona kancellár így kezdhet aggódni, sőt már most ezt tehetik.

 

A Fővárosi Törvényszék első fokon jogellenesnek minősítette október 23-án a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozóinak sztrájkját, ami ellen a dolgozók fellebbeztek öt nappal később, így az ügy a Fővárosi Ítélőtáblára került.

Az Itélőtáblán ost az a döntés született, hogy a sztrájk jogellenessége tekintetében érdemi döntés nem született , így az ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkja ügyében a Fővárosi Törvényszéket .

Az érintett sztrájkoló SZFE dolgozók közleményükben ezt írták:
,
A Fővárosi Ítélőtábla kimondta, hogy a hat pontban megfogalmazott sztrájkköveteléseink jogszerűek. Sztrájkköveteléseink a munkavállalók gazdasági, szociális és munkajogi érdekeit érintették, ezért az Ítélőtábla megállapította, hogy figyelmeztető sztrájkunk jogszerű volt.

Hozzátették, a sztrájk elbírálására formai okok miatt egyelőre nem került sor, az új eljárásra utasított törvényszéknek viszont figyelembe kell vennie az Ítélőtábla megállapításait a döntéskor. Az SZFE oktatói továbbra is folytatni fogják a tanítást, “ezt tekintik az ellenállás újabb formájának”, miután a kancellária felfüggesztette az őszi félévet az egyetemen.
A Színház- és Filmművészetért Alapítvány, valamint az SZFE vezetése korábban, az első fokú ítélet után azt közölte, hogy az SZFE sztrájkbizottságának korábban megfogalmazott nyolcpontos követeléséből az egyetem vezetősége „kettőt teljesített, egy további pont, a korábbi munkarend szerinti munkavégzés is teljesült, a többi pontot a törvényszék jogszabályellenesnek ítélte”.
A sztrájkolók válaszul akkor úgy reagáltak a teljesített két pontra, hogy „az illegitim vezetőség nem teljesítette az általa jogszerűnek vélt két sztrájkkövetelést, hanem teljesítésüket ultimátumhoz kötötte, ez a gesztus pedig sérti a sztrájkjogot.” Közleményükben kitértek arra, hogy ironikusnak és méltatlannak találják “a munkáltatói jogkörökkel való hatalmi visszaélés lehetőségének fitogtatását, nemzeti ünnepnapon, amikor egy önkényes elnyomó rendszer ellen hősi forradalmat vívott magyarokra emlékezünk”. Október elsején az egyetem oktatóinak 60%-a sztrájkba kezdett, amihez számtalan külső munkavállalójuk is csatlakozott.

( Csákány Tibor)