hirdetés

Az előválasztás okozta izgalmak közepette sokaknak fel sem tűnik az az aknamunka, amelyet egyes csoportok végeznek. Nyíltan lázítanak immár nem csak a kormány, a kormánypárt, hanem az alkotmányos jogrend, a jogállamiság és azon intézmények ellen is, akik munkájukkal ezt elősegítik.

A választási kampány kegyetlen hajrájában kapkodja a fejét a gyanútlan állampolgár és nem érti, hogy mi történik. Amíg az ellenzéki pártok tömörülésének akcióiról percenként értesülhetünk, lassan, az árnyékban meghúzódva végzik tevékenységüket az ellenőrizhetetlen múlttal rendelkező, önjelölt néplázítók. Pár napja az egész ország megdöbbent, amikor a TEK különítménye lecsapott egy önbíráskodásra készülő csoportra, ám, ez csupán a jéghegy csúcsa. Nem vesszük komolyan ezeket a szervezkedéseket, pedig egyre inkább világossá válik, hogy minden oldalról támadássorozatot indítottak ellenünk. Immár nem csak a kormánypártot és a kormányt támadják, hanem a jogállamiságot, az alkotmányt, a törvényes rendet is, ami azt jelenti, hogy magát az országot támadják, állampolgárait veszélyeztetik.

Az ellenzékkel kapcsolatban Kövér László házelnök úr úgy nyilatkozott pár nappal ezelőtt: „ (Az ellenzék – a szerk.) gyakorlatilag nyílt zendülést hirdetett meg az alkotmányos renddel szemben”. Nos, ugyanez igaz ezekre a csoportokra is, amelyek azzal vágnak vissza, ha bárki egy rosszalló szóval is illeti tevékenységüket, hogy ők a pártok fölött állnak és civilek. Manapság azonban már a civil szervezetekben sem mindig bízhat az ember.
Nagyokat derülünk, amikor a magukat Rendszerváltóknak nevező, ismeretlen tagokból álló csoport félresikerült tüntetéseit nézzük az interneten. Legyintünk, amikor egy-egy önjelölt „kondukátor” valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott agymenéseit hallgatjuk a Youtube-on, ám, a múlt heti letartóztatásokból levonva a tanulságot, világosan láthatjuk, hogy e csoportok ténykedése – ha továbbra is hagyjuk –, hihetetlen veszélyeket hordoznak magukban. Mi, illetve ki az, aki minduntalan feltűnik e csoportok rendezvényein, mintegy összekötve és koordinálva őket, olykor pedig az ingyen használt székházba invitálva a szervezkedőket? Ha kicsit is figyelünk erre, feltűnhet, hogy a Magyarok Világszövetsége „elnöke”, minden egyes megmozduláson képviselteti magát. Mindenkivel összeáll, csakhogy kormányt buktathasson, rendszert válthasson. Mi a mozgatórugója? Nos, ez roppant bonyolultnak és ellentmondásosnak tűnik, de mégis pofonegyszerű.

A Magyarok Világszövetségének már csak a neve létezik, maga a szervezet megszűnt. Megszüntette egy román, akinek mind a viselkedése, mind az erős román akcentusa arról árulkodik, hogy a múlt rendszerben Bukarestben szocializálódott. Az utóbbi időben, amióta gyanús ügyletekről, eladásokról hallani, Romániába, alapítványba átmentett összegekről, Nicolae Patrubani mintha kicsit megvadult volna. Gyorsan kirúgta egyszemélyes vállalkozásából a szövetség még megmaradt tagjait, az értelmiséget, az alelnököt, s rágalmazva, összeesküvéssel vádolva rontott rá a köztiszteletnek örvendő református lelkészre, mint elnökségi tagra, aki önszántából hagyta el az általa már csak PMVSZ-nek nevezett szervezetet. Ezért az MVSZ ingyen használt székháza bejáratára – ahogyan ez Ceausescu korában szokás volt a kommunista Romániában – a két idős magyar értelmiségi „összeesküvő” képét celluxszal ragasztották ki… A személyiségi jogokat sértő, vádaskodó és gyalázkodó román ember fenyegetőzik…, és persze feljelent. Mindegy neki, hogy egy, a szovjet alkotmányt visszasíró csoporttal, ki tudja, honnan jött rendszerváltókkal, szcientológiás orvosokkal, szabadkőművesekkel, a jobb-, vagy a baloldallal szövetkezik. Egyetlen cél lebeg a szeme előtt: lázítani a kormány, a Fidesz, Orbán Viktor, mindenki és minden ellen, ami ma a normalitást, a rendet jelenti Magyarországon. Legutóbbi, az Alkotmánybíróság, a kormány, a járvány elleni védekezés és az Alaptörvény elleni performance-át az Alkotmánybíróság épülete előtt tekinthette meg élőben a közönség, ám, a YouTube-on is elérhető bárki számára. A lázítás, a kormányellenes szónoklatok, a vírustagadás rendkívül eredményesen szaggatja szét a jobboldalt, minden irányból.

A kolozsvári román ember pedig, a lezüllesztett és ügyészi ellenőrzés nélküli, elnökségének jogerős megszüntetésével szemben, az MVSZ nevében gyalázkodik, vádol és hazudik, sokakat halálos veszélybe sodorva hallgatói közül. Ideje volna már, hogy komolyan vegyük a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő ellenségeket, akik innen-onnan ideszállingóznak, magukra tekerik a nemzeti színű zászlót, Trianonozva belopják magukat a jobboldaliak szívébe. Közben aláírásgyűjtéssel szereznek személyes adatokat – ki tudja kinek adva el vagy át ezeket –, és mint a féreg, úgy rágják az amúgy sem stabil belső békét és árulják a hazát fűnek-fának, miközben ellenőrizhetetlen múltú társaik tapsolnak nekik, mint a Kárpátok Géniuszának vagy épp Rákosinak. Mert Stefan Nicolaie Patrubani sem tesz kevesebbet, mint Posta Imre és társai. A román ember csupán másképp fogalmaz, de cserébe legalább jól felismerhető román akcentussal mondja el lázító, kormány és Orbán-ellenes szónoklatait, amiket komolyan is vesz. Igaz, ebben ő az egyetlen… Patrubani célja azonban, megegyezik Posta Imre és társai, valamint a DK-s bulgár gyilkos-leszármazott, Klara Dobreva céljaival: Lejáratni, megsemmisíteni Magyarországot, annak nemzeti kormányát és szavazóit.

És, ha már a hatóság hosszú ideje nem tett, mert ki tudja, mi okból nem akar tenni ezek ellen, legalább olvasóink legyenek tisztában a ténnyel: a román „MVSZ-elnök” éppen olyan sorsot szán Orbán Viktornak, mint a rendőrség volt pszichológusa és annak társai. És ezt, aligha kéne megengedni!

Az MVSZ Facebook oldalán az alábbi szellemiségű hozzászólások látnak napvilágot és tanúskodnak a fent leírtak valósságáról, miközben elterelik a figyelmet a lényegről: „Név szerint Kövér elvtárs vetette ki a költségvetésből a Magyarok Világszövetségének támogatását. Nem az ellenzék, nem a szocialisták, hanem a Fidesz! Ennyit a magyarságukról!” (Laszló Varga)

Varga úr MVSZ-es hozzászólása azért szemenszedett hazugság, mert Kövér László, mint titokminiszter, Patrubani múltját ismerve győzte meg a kormányt, hogy ne támogasson olyan szervezetet, amelynek vezetője a Román Kommunista Párt oszlopos tagja volt, ott nőtte ki magát, s az utolsó pillanatban is egy magyar kollégája ellen szólalt fel, aki ellenezte Ceausescu újraválasztását a pártelnöki posztra. Ezt a tényt 1990-ben egy kolozsvári lap is megírta. A másik, e bejegyzés tényszerűségtől távol álló része az, miszerint a szervezetnek ne volna pénze… hiszen Nicolae Patrubani 2020-ban, tíz hónapi bérként 20 millió forintot vett ki az MVSZ egyedül általa kezelt kasszájából…

Tehát alaptalanul vádol, gyűlölködik, tudatosan megosztva a jobboldali szavazókat. Vajon minden cél nélkül? Egy szegedi, magát nemzetinek mondó csoportocska miniszterelnöknek jelölte Nicolae Patrubanit… Pedig, a Karmelitából nem lehet látni a bukaresti diadalívet…

( Czeglédi Andrea , Partium )