hirdetés

Nicolae Stefan Patrubani és ügyvédje újabb ügyeskedései Dunaújvárosban. A Stoffán György író ellen két éve folyó MVSZ-es gyűlöletkampány és büntetőper újabb, megdöbbentő fordulathoz érkezett. Dr. Király Gábor, „domnu” Nicolae Stefan Patrubani ügyvédje, ismét kitett magáért, alaposan besározva és lejáratva a Kúriát és a magyar igazságszolgáltatást, megbízója érdekében.

 

Történt ugyanis, hogy a PKKB egy Nicolae Stefan Patrubani ellen indított eljárást megszüntetett, mert a sérelmezett kijelentések egy amerikai szerveren keresztül jutottak nyilvánosságra, és mint a BH.2016. 167. határozata kimondja: „az elmúlt évtizedekben, az írott sajtóban, illetve rádióban és televízióban elkövetett becsületcsorbító cselekmények kapcsán is egyöntetű volt az a gyakorlat, miszerint az adott médium szerkesztőségének a székhelye határozza meg a büntetőügyben eljáró bíróság illetékességét. Nincs ok ettől eltérni az elektronikus sajtó újabb formái, így az internet esetében sem.”

Nicolae Stefan Patrubani jeles ügyvédje, azt szerette volna bizonyítani, hogy ez a passzus csak a külföldi állampolgárok bűncselekményeit illeti, a magyar állampolgárok azonban negatív diszkrimináció alá esnek Király szerint, mert esetükben a lakhelyük szerinti bíróság illetékes döntést hozni.

Király konklúziója még undorítóbb, mint az eddig tapasztalt meglehetősen rosszindulatú részvétele a jelzett perben. Attól kezdve, hogy az előző tárgyalás előtt, civilben tárgyalt a bírónővel, és mereven tagadta Nicolae Patrubani születési nevét, jelezve a bíróság felé, hogy az személyiségi jogot sért, nem biztos, hogy Király a fennálló törvények tisztelői közé tartozik, akár hord talárt, akár nem. Mint az MVSZ ügyvédjének, nagy szerepe volt Csoóri Sándor eltávolításában is, hiszen Nicolae Stefan Patrubani kizárását az elnökválasztásból ő hiúsította meg azzal, hogy későn adta be a bíróságnak Csoóri ez irányú beadványát. Így nem lehet véletlen, hogy azóta is hűségesen szolgálja a lezüllesztett szervezet román elnökét, hol személyiségi jogsértésnek nevezve azt, ha egy románt románnak neveznek, hol előnyt igyekezve kovácsolni abból, hogy Nicolae Stefan Patrubani román. Szerinte a magyar jog nagyobb jogokat ad a románnak, mint egy magyarnak. Ez persze nem igaz, hiszen a BH2016.167. nem tér ki arra, hogy kinek milyen állampolgársága van. A törvény mindenkire egyformán vonatkozik…
Hiszen, mint a Kúria állásfoglalásban is olvasható: „(…) a rágalmazás vagy becsületsértés bűncselekmény elkövetésének helye a bírói gyakorlat szerint a weboldalt működtető szerver helye.”

A Stoffán ellen két éve indított eljárás, a bíróság vizsgálódása idejére szünetel, hiszen a BH2016. 167. szerint a román feljelentő legközelebb az USA-ban perelhet, a Google szerverének székhelyén. Igaz, csak abban az esetben, ha Magyarországon mindenkire egyként vonatkozik a törvény és a Kúria állásfoglalása, amit Király ügyvéd úr és a Semmelweis utcai MVSZ székházban lakó román megbízója kissé félreértelmezett… noha, maga az ügyvéd hivatkozott arra, hogy megbízója kizárólag román állampolgár. Azt már nem tette hozzá, hogy ennek a ténynek mi lehet az oka. Ettől függetlenül meglehetősen érdekes és visszás, miszerint a világ összmagyarságát egy román képviseli, annak ellenére, hogy a volt titokminiszter Patrubani romániai múltjára célzott a meg nem kapott, illetve ki nem érdemelt magyar állampolgárságot illetően.

Lesz-e következő tárgyalás? Kétséges, hiszen a Kúria döntése ebben az esetben is kötelező… Ezt valószínűleg sajnálják a Patrubani által odaverbuvált öreg hölgyek, a „tanúk”. Az élemedett korú hölgyek – köztük egy soproni „székely asszony”– rendkívül lelkesek voltak. Egyikük még rántott húsos szendvicset is készített, amit kedvesen kínálgatott a tanúzásra „felkért” csapatnak. Közben, kedélyesen cseverészve tagadták a Korona-vírus létezését és arról fantáziáltak, hogy az Orbán-kormány az oltással írtja a lakosságot. Mindezt a tárgyalóterem előtt várakozva, a bíróság épületében. Szemmel látható volt, hogy ők bizony „presedinte” Nicolae Stefan Patrubani és Gödény szemléletének odaadó hívei, akik bármit megtesznek az általuk istenített férfiért. Természetesen, ennek megfelelően, a maszkot is csak unszolásra voltak hajlandóak rövid ideig viselni, hiszen „vírus nem is létezik”… román felbujtójuk szerint. Azt már láthattuk, hová vezetett Romániában ez a tagadás és oltásellenesség, amit Magyarországra kíván átterjeszteni a román MVSZ elnök és furcsa társulata.

Király ügyvéd megnyugtatta a bírónőt, miszerint, ő bármikor össze tudja trombitálni az öreghölgyeket, ha lesz még tárgyalás… Ez meglehetősen furcsa kijelentés volt egy ügyvéd részéről, ami azt is bizonyítja, hogy szervezett, megbeszélt, felbujtott tanúkkal támad a román feljelentő és ügyvédje a nemzeti sajtó ikonikus alakjára… Talán bukaresti parancsra? Nem tudhatjuk…

Az egész ügy érdekessége, hogy jogával élve a román feljelentő már másodszor nem jelent meg a tárgyaláson, hanem a magyar állampolgárságú Gyetvai nevű megbízottját ültette Király mellé. Pedig, volna mit kérdezni e büntetőperben a román feljelentőtől, Nicolae Stefan Patrubanitól is…

A sokféle, felháborító, az emberi jogokat semmibe vevő hazai jogértelmezés és joggyakorlás tisztázása érdekében, valamint a két éve már a PKKB által bűncselekmény hiányában megszüntetett, de azóta a sok bíróságot megjárt ügy miatt, kártérítési igénye benyújtásával Stoffán György író a Straßbourg-i emberjogi bírósághoz fordul. A Fővárosi Ítélőtábla érdekes módon, figyelmen kívül hagyta a Kúria állásfoglalását, mert a feljelentő megtévesztette fellebbezésében a bíróságot.

Stoffán megengedhetetlennek tartja, hogy egy román állampolgár és többségében, a határon túlról áttelepült, ellenőrizhetetlen múltú szűk köre pontosan úgy viselkedhet Magyarországon a magyarokkal szemben, mint Dan Tanasa Bukarestben. Nicolae Patrubani éveken át úgy verheti át hazugságaival a magyar bíróságokat, és kovácsolhat jogi és anyagi előnyöket – román állampolgárságából a magyarok hátrányára –, ahogy kedve tartja. Szégyen, hogy mindezt egy magyar ügyvéd és néhány idős hölgy támogatásával, segítségével teheti.

Közben pedig egy történelmi magyar szervezetet tesz tönkre, mert politikai előnyöket igyekszik teremteni saját maga számára, a Márki-Zayt támogató Weber barátságát is felhasználva.

( Fehér Szabolcs )