hirdetés

Fejlemény a Honvéd Kórházban. Állítólag orvosok, ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is honvédelmi alkalmazottak lesznek a jövőben. Így a katonákra vonatkozó szigorú szabályok alá eshetnek a jövőben. Ez sok alkalmazottnak nem tetszik. Van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi. Újra a működésképtelenség szélére kerülhet a sürgősségi centrum is.

 

honvéd kórházÁltalános ijedtséggel és ellenérzésekkel fogadta a Honvédkórház több ezer, eddig közalkalmazotti státusban foglalkoztatott dolgozója annak a parlament tavalyi utolsó, botrányos ülésén elfogadott törvénynek a hatályba lépését, amely január 1-jével automatikusan az újonnan létrehozott, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyba terelte a honvédségi fenntartású intézmények civil munkavállalóit – így többek között a kórház sok orvosát, ápolóját és adminisztratív dolgozóját is.

Bár a törvény szerint az új jogviszony a közalkalmazottihoz képest többletjuttatásokat garantál a munkavállalóknak – a honvédelmi egészségügyben dolgozóknak 2019-ben például havi bruttó 39 200 forintos, 2022-re 63 ezer forintra növekvő bérkiegészítést – egyúttal olyan többletkötelezettségeket is, amelyet sokan nem szívesen vállalnának.

A törvényt hatályba léptető miniszteri rendelet értelmében például „a honvédelmi készenlét fokozása, kiemelt, különösen katasztrófa-elhárítással vagy tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos feladat, egészségügyi, technikai biztosítás, nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség, a Honvédség különleges jogrendi működéséhez kapcsolódó feladatainak teljesítése esetén” a munkáltató előzetes értesítés nélkül elrendelheti, hogy a honvédelmi alkalmazott a munkahelyén vagy egy elrendelt helyszínen „ügyeletet teljesítsen”. De nem túl vonzó az a kitétel sem, amely szerint a honvédelmi alkalmazott évente legalább egy alkalommal köteles részt venni a szakterületéhez kapcsolódó elméleti honvédelmi továbbképzésen.

A dolgozókban azonban a legnagyobb megrökönyödést ez okozta   „ha a honvédelmi alkalmazott külföldre utazása tervezetten a három napot meghaladja, köteles azt a külföldre utazás megkezdése előtt legalább egy héttel a munkaköri leírásában meghatározott közvetlen felettese útján a munkáltatói jogkört gyakorlónak bejelenteni.”

A Honvédkórház hét fővárosi és öt vidéki telephelyének összesen 3800 munkavállalójából információink szerint eddig alig ezer volt eddig honvédségi állományban. A két központi, budapesti telephely számos országos hírű elismert orvos ezredesek vezetik, a szakorvosok és ápolók túlnyomó része azonban teljesen civil, akik nem a katonai pálya miatt, hanem egészségügyi karrierjük egyik állomásaként választották a honvédelmi minisztérium fenntartásában lévő kórházat.

Úgy tudjuk, hogy azok, akik nem mondtak fel december 31-ig, azoknak már közalkalmazottként nem jár semmilyen végkielégítés.