hirdetés

A színházzal foglalkozók, gyakran vitatkoznak a műfaj teremtette értékekről, az előadások minőségéről, a közönséget nevelő hatásról, a jóról és rosszról, a klasszikusról vagy modernről, szóval a színház örök dilemmáiról.

Arról azonban, hogy mi az igényes tartalom, és annak miként kéne megjelennie a színházak – gyermekeknek, valamint az ifjúságnak szóló – előadásaiban, vajmi keveset hallunk.

Művészként és szülőként is nagy felelősség hárul a felnőttekre, hiszen a kicsik nem maguk választanak. Rajtunk múlik, hogy a bennünk feltétel nélkül bízó gyermek, milyen élménnyel gazdagodva tér haza.

Mi, a Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház alapítói régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Arra vállalkozunk, hogy a választott célkorosztály életkori sajátosságait, szellemi fejlettségét, és uralkodó érdeklődési körét mindenek előtt figyelembe vegyük.

Igen, az uralkodó érdeklődési kör!

Napjaink meghatározó élményforrása a gyermekek nagy százalékánál a televízió és a mozi, melyek nagyon sokszor feldolgozhatatlan hatást gyakorolnak jellemükre, életükre. Ezeknek a műsoroknak fantasztikus és minden technikai bravúrt felsorakoztató megoldásaival a színház képtelen felvenni a versenyt.Azonban a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház ezt megpróbálja.
Egy másik úton indultunk el. Olyanon, amely bár göröngyös, de végül a mi kis közönségünkhöz vezet.
Egyszerű megoldásra törekszünk. Nevelni és szórakoztatni szeretnénk úgy, hogy az emberi értékeket emeljük ki és állítjuk követendő példának a gyermekek elé úgy, hogy a színészi játék, a díszlet, jelmez és a rendezés igényességéből egy szemernyit nem vagyunk hajlandóak engedni.
El kell varázsolni a közönséget.

A Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház mindent megtesz azért, hogy ez így legyen!