hirdetés

Tartanak és félnek a tanárok a koronavírustól. Ráadásul a betegség miatt rengeteget kell túlóráznia a pedagógusoknak. A PDSZ szerint ma Magyarországon nem biztosítottak a közoktatás területén a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételei. A PDSZ felszólítja a kormányt, hogy teremtsék meg az iskolákban az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit.

 

Az érdekvédelmi szervezet szerint az óvodákban, pedagógiai szakszolgálatokban, iskolákban, és egyéb fenntartásuk alá tartozó intézményekben nem biztosítható megfelelően a távolságtartás. A mindennapi gyakorlat szerint a gyermekek a tantermekben/csoportszobákban nem viselnek maszkot, noha tudjuk, hogy ugyanúgy terjeszthetik a vírust. A tünetmentes hordozók miatt a hőmérőzés bevezetése sem megoldás.

Alapvető problémának tartják, hogy nincs rendszeres, általános tesztelés, így nem követhető nyomon egy adott intézmény átfertőzöttségének mértéke. Adatnyilvánosság nélkül pedig nem garantálhatók a munkavállalók egészséges és biztonságos munkakörnyezethez fűződő jogai, mivel transzparencia és adatnyilvánosság nélkül nem képesek informált döntést hozni. Ugyanakkor számos esetben keresik meg a szakszervezeteket a munkavállalók, hogy az elégtelen tesztelés ellenére nő a fertőzöttek aránya, emelkedik a megbetegedések száma, ahogyan a halálozásoké is.

Mindeközben Kásler Miklós miniszter ígéretével ellentétben azzal szembesülnek, hogy a tankerületek nem partnerek a százszázalékos táppénz megítélésében: Teljességgel félrevezető és hamis az az állítás, amelyet Maruzsa Zoltán államtitkár hangoztat folyamatosan a sajtóban, hogy csak néhány iskolát és osztályt kell a járvány miatt digitális munkarendre átállítani. Ezeket az intézkedéseket véletlenszerűen felfedezett fertőzések miatt vezették be, a többség azonban a tesztelés elmaradása miatt rejtve marad.

A terheket csak szaporítja, hogy a fertőződésekkel növekszik a többletmunka, mivel a karanténba került csoportok miatt a hagyományos oktatást digitális oktatással kell kiegészíteni. Ez sem a munkaidő miatt, sem a rendelkezésre álló eszközök miatt nem megoldható. Az ebből fakadó túlmunkát pedig nem fizetik ki, ahogy a helyettesítéseket sem, miközben felmérésük szerint ezek száma 40%-kal nőtt a járvány alatt – állítja a PDSZ.

Miután a saját, több mint ezer megkérdezett körében végzett felmérésük alapján a dolgozók 94%-a tart a megbetegedéstől, az alábbi javaslatok életbeléptetését kérik a kormánytól:

1. Ahol a településen megjelent a koronavírus-fertőzés, az általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban rendeljenek el digitális munkarendet.
2. Az általános iskola alsó tagozatán, valamint az óvodákban és a pedagógiai szakszolgálatokban biztosítsák a kiscsoportos munka tárgyi és személyi feltételeit.
3. A logopédusok a szűrési időszakban ne váltogassák a helyszíneket! Egy intézményben legyenek addig, amíg be nem fejezték az adott helyen az összes gyermek felmérését! Ha valamelyik csoportban felmerül a fertőzöttség, ott addig ne legyen kötelező a logopédiai szűrés, amíg a munkáltató nem biztosít tesztelést. Az utazó hálózatokban maximálják a napi intézményszámot.
4. Legyen elegendő nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, hogy a kiscsoportokban a gyermekfelügyelet biztosított legyen.
5. A fertőtlenítés és hőmérőzés nem pedagógus-munkakörbe tartozó feladat, nem beszélve arról, hogy a hőmérőzésnél nem tartható a biztonságos távolság, ezért védőfelszerelés nélkül ez is veszélyeztető tényező, bárki végzi is.
6. Az intézményekben dolgozókat rendszeresen teszteljék.
7. Azok a gyermekek, akikkel egy háztartásban lakó karanténba kerültek, ne látogassa mindaddig az intézményt, amíg a fertőzést továbbadhatja.
8. A fertőzés közintézményekben történő megjelenésével kapcsolatos adatok, az azokban elrendelt járványügyi intézkedések, teljes vagy részleges intézményi járványügyi korlátozások és egyéb, az intézményekre vonatkozó intézkedések közérdekű adatok. Ezek nyilvánossága kiemelkedő fontosságú ahhoz, hogy a munkavállalók informált döntéseket hozhassanak arról, fennállnak-e az egészséges és biztonságos munkakörnyezethez szükséges feltételek. Az intézményekben eszközölt járványügyi intézkedések listáját, az intézmények megjelölésével együtt, napi rendszerességgel tegye közzé a kormány a koronavirus.gov.hu oldalon.

A PDSZ álláspontja szerint a kormány a fentiek biztosításával fokozhatja a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit, az intézményrendszer összeomlásának elkerülése össztársadalmi érdek. Amennyiben a javaslatukat figyelmen kívül hagyják, a dolgozókat arra fogjuk felszólítani, hogy a biztonságos munkakörülmények megteremtéséig a törvény által biztosított jogukkal élve tagadják meg a munkavégzést.

(Turcsányi)