hirdetés

Ma sem unatkoznak az érettségizők. Egyrészt mert esőben érkeztek a diákok, másrészt elkezdődött, pontosan reggel nyolckor a biológiaérettségi. A vizsga legfőképp az örökléstan és a szaporodás alapjairól szól, hisz a tíz feladatból három ilyen jellegű kérdés. Ma főként az orvosi, egészségügyi és agrárpályára jelentkezők mérettetik meg magukat.

erettsegi

Az emelt kémia és emelt fizika mellett emelt biológiát választhatják az orvosi és egészségügyi képzésre pályázó vizsgázók, utóbbi a legnépszerűbb választás, emelt és középszinten több mint 12 ezren tesznek vizsgát, ennek majdnem fele emelt szintű vizsgázó.

A középszintű biológia írásbeli 120 percig tart. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatok megoldásának sorrendjét is megváltoztathatják. A feladatsor 8-10 feladatból áll – ez 80 részfeladatot takar –, a hangsúlyok a biológiai tények és elvek felidézésén, a jelenségek közti kapcsolatok felismerésén, a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésén, szakmai szövegek és ábrák értelmezésén vannak. Az elérhető maximum 100 pont.

Az emelt szintű biológia írásbeli 240 perces, a diákoknak egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort, valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot kell megoldaniuk. Utóbbiak az alábbi témakörből kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan.

(Forrás: Eduline–Esti Újság)