hirdetés

Murányi Levente, az ’56-os Pesti Srácok Intézet igazgatója, egykori ’56-os forradalmár több éve járja a Kárpát-medencét határon innen és határon túl. Különböző rendezvényeken, iskolákban, művelődési házakban, emlékhelyeken politikai előadásokat tart. Különösen sok helyre hívják, azok, akik a kommunisták sötét tetteinek áldozataira, az 1956-os forradalom és szabadságharc dicső napjaira, vagy az azt követő kádárista megtorlások mikéntjére kívánnak tisztességgel emlékezni.

murányi 16

Az egykori ’56-os szabadságharcos hiteles hangvételű előadásaiban emlékezik nemzetünk világra szóló tetteire.

Beszédeiből mindenkor kitűnik az a történelmi tény, hogy mi, magyarok hajtottuk végre a világ első vegytiszta nemzeti szabadságért folytatott forradalmát és szabadságharcát. Az is hitelesen módon jelenik meg Murányi előadásaiban, hogy a szovjethatalom katonai túlereje a magyar függetlenségért vívott dicső harcot brutálisan leverte, a Moszkva-kollaboráns Kádár-csatlósok a forradalom hőseit elképesztő szadizmussal a véres talajba döngölték.

A magyarok harca, áldozatvállalása azonban nem volt hiábavaló, látható nyomokat hagyott a szovjet terrorállam világ felé forduló arculatán.

A Szovjetunió ezt követően már nem lehetett a régi. Soha többé nem hazudhatott ódákat az emberi jogokért vívott harcairól akkor, amikor többórányi filmanyag tette láthatóvá magyarországi véres tetteit.

A „béketáboron” kívüli kommunista pártokból – például a Franciaországiból és az Olaszországiból –tömegével léptek ki az addig hűséges baloldali tagok.

Murányi előadásaiból, megemlékezéseiből egyértelműen kitűnik, hogy mi, magyarok tettük a sok áldozatot kívánó ’56-os harcunkkal a Szovjetuniót arra az útra, amely a ’90-es bukásához vezetett, magával rántva a többi szatellit államot – dominóelvként borította fel az örökvalóságig hitt bolsevik status quót.

Nemrég kezdődött el a 2016-os esztendő, de az ’56-os Pesti Srácok Intézet igazgatója máris számtalan előadást tartott a magyarok forradalmáról.

Talán érdemes ezek közül Jánoshalma települést kiemelni, ahová januárban és februárban is meghívták. Elsőként a helyi agrárszakképző iskolában tartott történelemórát, amely mind az ott tanuló fiataloknál, mind az intézmény pedagógusainál elismerést váltott ki.

Alig telt el egy hónap, Murányi Leventét ismételten Jánoshalmára hívták februárban, a helyi Jobbik Ifjúsági Tagozat (IT) döntött úgy, hogy nekik is tartson előadást nemzetünk egyik legfontosabb történelmi eseményéről, 1956-ról.

A jánoshalmi IT-rendezvényére, amely nyilvános volt, néhány agrárszakképzős diák és pedagógus is ellátogatott, ami egyet jelenthet: hogy a januári Murányi-előadást figyelemre méltónak ítélték meg az iskolában.

A számtalan ’56-os előadás mellett Murányi a politikai tevékenységet sem hanyagolja el.

Most február 20-án, a Jobbik Ifjúsági Tagozat ünnepi kongresszusán kiemelt vendégként vett részt. Ennek során videoüzenetben köszöntötte a kongresszuson megjelenteket. Ez a szimbolikus meghívás is hűen tükrözi, hogy mekkora népszerűségnek örvend a fiatalok körében az egykori politikai elítélt.

A Jobbik és az IT tagjainak szimpátiája nyilván a magyar szabadságnak szól, ezért oly népszerű Murányi Levente, mint a forradalom megtestesítője körükben.

Az egykori ’56-os pesti srác azt vallja, hogy az 1956-os forradalom nem csupán egy nemzet szabadságáért folytatott, hatalmas áldozatokat követelő küzdelemről szólt; a felkelők követelése nem csupán abban merült ki, hogy a Szovjet Hadsereg alfától ómegáig hagyja el hazánk területét. A legfontosabb céljuk –miként Murányi említi – egy volt: szűnjön meg Magyarországon a kommunizmus mindörökre. Egyszerűen, mai nyelvre úgy lehetne ezt a vágyat lefordítani: rendszerváltást akartak megvalósítani, mert a Jaltán 1945-ben megfogalmazódott demokratizálás megteremtése a szovjet megszállás után azonnal szertefoszlott.

Mint tudjuk, 1956. november 4-e után a szabadság- és függetlenségi vágy szertefoszlott, a rákosista érát a szintúgy kommunista kádárista nomenklatúra váltotta. Cseberből vederbe. A kommunizmus bukása után, 1990-ben sem sikerült normális rendszerváltást megteremteni.

2018-ban a Jobbik lehet az a párt Magyarországon, amelyik ténylegesen le tud számolni a szocialista múlttal, valódi rendszerváltást tud véghezvinni idehaza. Murányi szerint a Jobbik ’56 örököse, ezért is reális, hogy kormányra kerülés után, a Jobbik Magyarországért Mozgalom lesz a rendszerváltó párt a magyar politikatörténelemben.

(Szerző: Rajkort)