hirdetés

Két és fél hónap vakáció után ma ültek először vissza az iskolapadba a tanulók. 750 ezer az általános iskolás, 210 ezer a gimnazista, 210 ezer a szakgimnazista és 96 ezer a szakiskolás kezdte meg szeptember 1-jén a 2016/2017-es tanévet.

iskolakezdes testverekSzámos változással veszi kezdetét az idei tanév, ami a diákok és a pedagógusok mellett a 320 ezer óvodást is érinti.

Új szabály szeptember 1-jei hatálybalépéssel, hogy óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra. Ez a fenntartó engedélyével csökkenthető, de ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, úgy a fenntartót a költségvetési támogatás teljes összegben nem illeti meg.

Az iskolakezdők is más rendszerbe lépnek be

Az iskolát kezdő  elsősök, de a 2. osztályosoknál is azzal csökkentették a kisdiákok terheit, hogy 45 perces tanórák helyett 30 perceket töltenek tanulással, ismétléssel és az új tananyag feldolgozásával, a maradék 15 perceket pedig játékos módon lehet felhasználni.

Új köznevelési intézménytípusokban – szakgimnáziumokban, új típusú szakközépiskolákban –kezdődik meg az oktatás. A köznevelési intézmények fenntartási rendszere is átalakult.

A pedagógusokra érvényes módosítások is hatályba lépnek

A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt tanárok besorolása minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé válik. Minősítési eljárás nélkül előre kell sorolni Pedagógus II. fokozatba azokat, akiknek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezéséig hét év vagy annál kevesebb idejük van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosultak.

A pedagógusok és a diákok szerint sem lesz egyszerű a mostani tanév

A most induló tanév sem lesz zavartalan a Pedagógusok Szakszervezete szerint. Galló Istvánné elnök úgy látja, több ponton nincs előrelépés az oktatásban, így a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentésében, a bérezésükben és az üres álláshelyek feltöltésében sem, pedig a szakképzés átalakításának komoly munkaerő-piaci vonzata is van.

A most induló tanév első féléve január 20-ig tart, és 27-én osztják ki a félévi értékeléseket.

Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart majd, a téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig. Tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig lesz.