hirdetés

Ingatlanközvetítőt perelt a főügyészség a tisztességtelen szerződési feltételei miatt. Így vége az ingatlanközvetítők tisztességtelen és igencsak rosszhiszemű üzletelésének és az előre gyártott fura szerződéseinek. A Heves Megyei Főügyészség közjogi szakága így komoly pert nyert, az állampolgárok érdekében.

 

A pert kezdeményező házaspár több szerződést kötött ingatlan értékesítésére egy országos franchise rendszerű hálózat tagjaként működő ingatlanközvetítő vállalkozással. Ezek a vállalkozás által előre, blankettaként megfogalmazott „megállapodás” és „megállapodás kizárólagosságról” megnevezésű nyomtatványok azonban olyan, a szerződő felek által előre meg nem tárgyalt szerződési feltételeket tartalmaztak, melyek közül többet a Polgári Törvénykönyv tisztességtelenek minősít azért, mert az ilyen tartalmú általános szerződési feltételek sértik a vállalkozás szolgáltatásait igénybe vevő személyek – vagyis a fogyasztók – jogait.

A blankettában az ingatlanközvetítő kizárta annak lehetőségét, hogy az ingatlanértékesítéssel őt megbízó fogyasztók – egy előre meghatározott szűk kör kivételével – a megbízás időszakában másnak adhassák el a házukat, mint akit számukra kiközvetített.
Ez a rendelkezés semmibe vette az alapvető tulajdonosi jogokat, emellett a jóhiszeműség és a tisztesség általános törvényi követelményébe ütközött.

Tisztességtelen volt az a feltétel is, amely a hosszú hónapokra megkötött megbízási szerződés felmondási jogát kizárta a megbízók számára.

Az ingatlanközvetítő ezek mellett a megbízási időszak leteltét követő nem kevesebb, mint három évig igényt tartott az általa kikötött sikerdíjra akkor, ha az ingatlant a megbízók egy bizonyos összeghatár felett ekkor adták el olyan személynek, akit a cég korábban kiközvetített számukra.

Többek között ezen feltételeket találta tisztességtelennek az Egri Törvényszék a benyújtott ügyészi kereset alapján, ezért az alperessel szerződő valamennyi ügyfélre kiterjedő hatállyal megállapította ezek semmisségből fakadó érvénytelenségét, és az ingatlanközvetítőt ennek megfelelő tartalmú közlemény közzétételére kötelezte. A pervesztes cég fellebbezett, de a bíróság másodfokon is az ügyészségnek adott igazat.

Az ügyben nemrég a Kúria mondta ki a végső szót, amivel pont került a hosszas, de a fogyasztói jogok védelme szempontjából eredményesen zárult eljárás végére.

( Horváth Szabolcs)