hirdetés

Megjelent az enyhítő rendeletek sokasága, amely alapján indulhatnak a sportesemények, kinyithatnak a fürdők, az éttermek, a boltok. Igaz Budapesten maradnak az eddigi szigorú korlátozások.

 

A friss kormányrendelet szerint a hosszú hétvégén még saját hatáskörben szigoríthatnak a polgármesterek/ illetve Budapesten a főpolgármester a kijárási korlátozásokon.

A kormányrendelet egyértelműen kimondja , hogy a korábban bejelentett kijárási korlátozást meghosszabbítják Budapesten – és Pest megyében.

Budapest és Pest megye kivételével ugyanakkor az országban mindenhol máshol megszűnnek a kijárási korlátozások, és a következő intézkedések lesznek érvényesek május 4-től:
1,5 méteres védőtávolság

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
Maszk

Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

Parkok is látogathatók

A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Rajtuk kívül Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével mások nem tartózkodhatnak.

Piacok: a 65 év felettiek számára idősáv

A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.

A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.

A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik.

A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

Szeptemberig nem kell közterület-használati díjat fizetni

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
Tömegrendezvények: tilosak augusztus 15-ig

Semmilyen tömegrendezvényt, így az 500 fő alattiakat sem engedélyezik Magyarországon augusztus 15-ig a koronavírus-járvány miatt – jelentette be Szentkirályi Alexandra tegnap este az M1 aktuális csatornán. A rendezvények tilalma az egész országra – tehát nemcsak Budapestre és Pest megyére -, és az 500 fő alattiakra is vonatkozik.

A felsőoktatási intézmények – a rektor döntése szerint – látogatható
A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható.
A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

Pénzbírság

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Vendéglátó helyeken a szabálysértés esetén a helyszíni bírság ötezer forinttól százezer forintig terjed, de a szabálysértés ismételt elkövetése esetén – százötvenezerig.
Sportesemények

Magyarország egész területén a sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.