hirdetés

Elkészítette az Unió az országjelentését Magyarországról is. Nos jó kedvűek és optimisták ne nagyon legyünk, bár már tévedett párszor az EU ez tény  kérdése. Állításuk szerint Paks II is akadályozhatja, hogy az államadósság az elvárt mértékben csökkenjen a következő évtizedben. A Bizottság a közigazgatásban tapasztalható korrupció miatt is aggódik.

paks stop

A közelmúltban közzétett országjelentésekben a Bizottság a vonatkozó rendelet  értelmében azt vizsgálja, hogy fennállnak-e a korábban megállapított makrogazdasági egyensúlyhiányok a tagállamokban. Az EU az éves növekedési jelentések közzétételével és ajánlások megfogalmazásával azt szeretné elősegíteni, hogy a tagországok növekedésbarát, de egyben felelősségteljes költségvetési konszolidációt és strukturális reformokat hajtsanak végre.

A magyar országjelentés szerint a hazai gazdaság sérülékenységének egyik meghatározó oka továbbra is a magas államadósság. Bár az adósságunk az uniós átlag alatt van, az alacsony növekedési potenciál hátráltatja az államadósság csökkenését, és a külső forrásoktól való erős függés miatt a gazdaság nagyon ki van téve az államadóssággal kapcsolatos kockázatoknak.

A GDP-arányos adósságráta a 2001. évi 52%-ról tíz év alatt 81%-os szintre emelkedett, a pénzügyi válsággal súlyosbított laza fiskális politika következtében. Az elmúlt években azonban kismértékben csökkent az adósságráta, és ennek hatására 9 év után, 2013-ban sikerült kikerülnünk a túlzott deficit eljárás alól. (11 tagországban még mindig folyik az eljárás.)

A maastrichti kritériumok értelmében a tagországok bruttó államadóssága nem lépheti túl a GDP 60%-át, illetve 60% feletti adósságráta esetén az adósságrátában folyamatos és jelentős csökkenést kell felmutatni. 2016-tól Magyarországon is kötelező lesz az az uniós előírás, amely szerint az adósságráta 60% feletti részét évente 1/20-dal kell csökkenteni. 80 százalékos adósságráta esetén tehát évente (80-60)/20=1 százalékponttal kell csökkennie az adósságrátának.

A Bizottság alapforgatókönyve szerint Magyarország – elsősorban a nyugdíjreformok hatásának köszönhetően – középtávon elvileg eleget tudna tenni ennek a követelménynek, így a GDP-arányos adósságráta 2025-re 62% alá csökkenhet. A kedvező kilátásokat azonban komoly negatív költségvetési kockázatok övezik, amelyek megakadályozhatják, hogy az adósság kellő mértékben csökkenő pályára kerüljön.

Ilyen Paks II is: az építkezés költségvetési hatásait figyelembe vevő forgatókönyv szerint a beruházás az építés időszaka alatt, azaz 2018 és 2025 között évente átlagosan a GDP 1,1%-ával rontják az elsődleges költségvetési egyenleget. A projekt befejezésének évében a magyar adósságráta 70% közelében várható, vagyis az államadósság 8 százalékponttal lenne magasabb Paks II miatt, mint ami a beruházás nélkül, az alapforgatókönyv szerint elérhető lenne.

Az Energiaklub és a Költségvetési Felelősségi Intézet korábbi kutatása kimutatta, hogy az adósságállomány csökkenésére vonatkozó előírások teljesítéséhez a Paks II miatti kiadásokat máshol meg kellene spórolni a költségvetésben. A tanulmány eredményei szerint mindez mai értéken 400-450 milliárd forintnak megfelelő kiigazító csomagot tenne szükségessé már az építkezés megkezdésének évében, és onnantól nyolc éven keresztül.

A jelentés szerint a közigazgatási korrupció továbbra is aggodalomra ad okot Magyarországon. „Szoros szerződéses kapcsolatok” állnak fenn az üzleti és a politikai elit között; a politikai pártok finanszírozása és a közbeszerzések terén hiányos és gyakran változik a szabályozás. Az információkhoz való hozzáférés korlátozása csökkenti az átláthatóságot, és tovább növeli a korrupció kockázatát.

A jelentés szerint a közbeszerzést különösen veszélyezteti a korrupció. Az uniós társfinanszírozású projektek közbeszerzései esetében a Bizottság ismétlődően észleli az átláthatóság, diszkriminációmentesség, és a hatékony pénzgazdálkodás elveinek hiányát. A Bizottság megállapítása szerint gyakori az elfogultság a legnagyobb infrastrukturális beruházások esetében, és az ajánlattételi összejátszás a korrupció leggyakoribb módja Magyarországon.