hirdetés

Elbukta az állam a neves amerikai milliárdos Lauder elleni pert. Hiába lett megfurva a sukorói luxus kaszinó, hiába indultak büntetőperek az ügyben, hiába akart a magyar állam milliárdos kártérítést kérni az amerikai befektetőtől Ronald S. Lauder üzletembertől. A bíróság a felperes magyar állam által kért kötbérnek csak a tizedét tartotta jogos követelésnek.

sukoro per

Csak nyolcvannyolcmillió forint késedelmi kötbér és annak kamatainak megfizetésére kötelezte a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a sukorói kaszinókoncesszió befektetőjét. A tegnap kihirdetett részítélet ellen a magyar állam jogi képviselője fellebbez, mert a megállapított kártérítés mértékét megdöbbentően alacsonynak tartja.Természetesen ez csak részítélet. Keresetében az állam több mint kétmilliárd forint kötbér megfizetéséért perelte a King’s City befektetőit, miután a cég nem teljesítette a szerződésben foglalt beszámolási kötelezettségét. 
A bíróság tegnap részben helyt adott a keresetnek, és kimondta, hogy a cég szerződést szegett, miután nem tett eleget az említett kötelezettségnek, amelynek keretében a szerződés csaknem egyéves ideje alatt kétszer is tájékoztatnia kellett volna az államot a beruházás aktuális állásáról. Az állam a jogsértés alapján a szerződésben rögzített napi 2,47 millió forint kötbér megfizetését kérte, ám a bíróság ezt az arányt „a szerződésszegés súlyára tekintettel” nem tartotta indokoltnak, így a napi összeget a tizedére csökkentette. 
A 2010-ben kötött, csaknem egy évig fennálló szerződés alapján így nyolcvannyolcmillió forint és annak kamatainak megfizetésére kötelezte a befektetőket, akik egyébként nem képviseltették magukat a tárgyaláson. Az állam Laudert kezesként is perelte, ám a törvényszék ennek az indítványnak nem adott helyt, arra hivatkozva, hogy ez korlátozott terjedelmű kezességi nyilatkozat volt, amely csak az alperes által nem vitatott kötelezettségekre terjedt ki. 
Bártfai Beatrix, az állam jogi képviselője szerint a lényeg, hogy a bíróság megállapította a szerződésszegést, ugyanakkor a megítélt kötbér mértékét megdöbbentően alacsonynak nevezte egy ilyen horderejű ügyben. Bártfai ennek kapcsán emlékeztetett, a befektetők a washingtoni nemzetközi választott bíróság előtt mintegy százmilliárd forintra perelték a magyar államot a meghiúsult beruházás miatt. Bártfai úgy látja, erre a perre annyi kihatása lehet a mostani ítéletnek, hogy a bíróság szerint a magyar állam álláspontja megalapozott volt a szerződésszegést illetően. Ennek alapján furcsának tartaná, ha a választott bíróság más következtetésre jutna. Az ügyvédnek Lauder készfizető kezességéről is más a véleménye, szerinte felelősség terheli a befektetőt. Mindezek alapján fellebbeznek a határozat ellen.
Az ügy érdekessége, hogy Ronald S. Lauder pár hónappal ezelött Mayaroroszágra utazott, hogy találkozzon magasrangú politikusainkkal. A találkozók egyeztetve voltak miniszteri színteken, időpontot is kapott Lauder. Azonban a végén még csak szóba sem álltak az amerikai üzletemberrel, aki nem mellesle a legbefolyásosabb zsidó vezető.