hirdetés

Ha Magyarországon nem diktatórikus és totalitárius rendszer épülne, ha a demokrácia alapjai stabilan állnának, országunk kormányfője és a kormány minden tagja, a politika és a közélet minden szereplője a következő szavakkal köszöntenék a cigányságot a Nemzetközi Romanap alkalmából. A romák államalkotó tényezők, egyenrangú és egyenlő jogú állampolgárok. A kisebbségi identitást vallókat is ugyanúgy megilletik az egyetemes emberi jogok, ezért tiszteletben tartjuk az emberi méltóságot, teret, és lehetőséget adunk az egyénnek, hogy elérje, megvalósíthassa álmát. Nemzetiségeink olyan demokratikus országban élnek, amely megvédi őket mindennemű támadástól, nem ad teret a megkülönböztetésnek, a verbális és fizikai erőszaknak.

nemzetközi romanap-rusten

Ám a fenti szavak elhangzása csak vágyálom mind a kormányzó, mint pedig a vele összekacsintó szélsőséges jobboldaltól. A jobboldal ugyanis ma a félelem- és gyűlöletkeltésre alapozva politizál.  A társadalmi kirekesztettség mellett a politikai és gazdasági elnyomás keseríti meg az országunk tizedét kitevő cigányság hétköznapjait. A felemelkedésüket célzó politikai akarat rózsaszín ködmámor lett csupán, a programokra szánt uniós források, az adófizetők pénze pedig földesurak és kegyelmes urak zsebébe vándorolt.

Kisemmizett és lóvá tett nép lett a magyar, és rabszolga a cigányság. Olyan nép, amelyet a saját vezetője adott el. Vakká, süketté és némává akarják tenni az országot, hogy félelemtől rettegve ne merjen kiállni emberi méltóságáért, alkotmányos jogaiért. Kiüresített jogrendszerben nehéz eredményes küzdelmet folyatni az emberért, a szellemi értékekért. De nekünk mégis meg kell tennünk!

A romanapon felzendülő zeneszó, egy cizelláltan megfogalmazott közlemény, vagy egy szépen csengő, de tartalmilag üres beszéd nem tudja leplezni az álszenteskedést, az igazság kimondását. Látni és hallania kell minden magyar állampolgárnak: a jelenlegi kormány soha nem látott morális mélységbe sodorta az országot. Elképesztő mély lett a szegénységet, az ország vezetése nem képes szembenézni a súlyos szociális problémákkal, mert egyre szélesedik a társadalmi szakadék.

A kormányzó Fidesz a foglakoztatást csak a közmunkaprogram kiszélesítésében látja, miközben összeroppant az oktatási rendszer, hónapokon belül csődöt mondhat a teljes egészségügy, a romákkal szembeni diszkriminációt pedig – már több jogerős bírósági döntés alapján is kimondhatjuk – maga az állam, és az állami rendszer valósítja meg.

Orbán Viktor miniszterelnöknek és kormányának szembe kell néznie a tényekkel: zászlóshajójuk zátonyra futott. A felelős öntudat mellett a tisztesség és a jó erkölcs is megkívánja, hogy az ország vezető politikusai kimondják, amit mi már egy éve hangoztatunk: a kollektív bűnösség szégyenbélyegével nem lehet megvalósítani a cigányság valós társadalmi integrációját. Nem lehet felelősen gondolkodó állami vezetésről, eltökélt és erős politikai akaratról beszélni akkor, ha gőgös hatalomgyakorlással és retorikával takargatják a demokratikus államrend omladozó pilléreit.

Azt is ki kell mondanunk: a kigyúrt kopasz verőlegények ma már nemcsak a cigánytelepeken élő védtelen, kiszolgáltatott embereket próbálják megfélemlíteni, hanem az ország demokratikus többségét is megpróbálták megfosztani alapvető jogaiktól, az országot pedig a jogállamiságtól.

Ma az utolsó pillanatban vagyunk, hogy a demokrácia maradék szikrájával lángra lobbantsuk fáklyánkat, s kiutat mutassunk a dölyfös, uradalmi világot akarók államrendszeréből. Meg kell világítanunk a reményt, hogy közös összefogással változást hozunk, és bebizonyítsuk: az emberi gonoszság igenis legyőzhető!

Bátor és tenni akaró fiatalokra lehet és kell jövőt építeni. Azért, hogy a hazai kisebbségpolitika ne botrányoktól és ellenérzésektől, hanem a sikerektől és pozitív változásoktól legyen hangos. Mi, MSZP-sek ezt tűztük a zászlónkra, és ezt üzenjük honfitársainknak, a magyarországi romáknak 2016-ban, a Nemzetközi Romanapon – írta Teleki László, országgyűlési képviselő, az MSZP Nemzetiségi Tagozatának elnöke

(Fotó: R. Rusten)