hirdetés

Mindent megtesz a Hungária Értékpapír Zrt. ceglédi és nagykőrősi károsultjaiért a Fidesz  országgyűlési képviselője. A térség országgyűlési képviselője, Földi László kérdéseket tett fel a Hungária Zrt. felügyeletéért felelős a Magyar Nemzeti Bank felé. A honatya azt a tájékoztatást kapta hogy aki a cégnél értékpapírszámlát vagy ügyfélszámlát vezetett, a Befektető Védelmi Alap kártalanítani fogja 6 millió forintig.

hungaria gyanúsítottak

-Az MNB által küldött felügyeleti biztos eddig milyen szabálytalanságot tárt fel?

– A HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapír-kereskedelmi Zrt. (Társaság) ügyfeleivel történő egyeztetések során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a Társaság nyilvántartási rendszerében található adatok nem megbízhatóak, nem a valós képet tükrözik. A felügyeleti biztos jelenlegi adatai alapján a Társaság jelentős volumenű értékpapírral nem tud elszámolni befektetői felé, ennek oka, hogy a gyanú szerint a befektetési vállalkozás meghamisította nyilvántartásait és az ügyfeleknek küldött kimutatásokat.

– Meddig kapnak fizetést a cég alkalmazottai?

– A munkáltatói jogokat a felszámoló biztos gyakorolja, feladata az alkalmazottak munkajogi helyzetének rendezése, a feleslegessé vált munkaerő leépítése. Tudomásunk szerint a bérek kifizetése késedelem nélkül megtörtént.

– Az ügyfelek miért nem kaphatnak részletes tájékoztatást hogy hozzájuthatnak-e a pénzükhöz?

– Az ügyfélkövetelések védelmére vonatkozó előírások sérelme a jogszabályok súlyos megsértését jelentette, a felszámoló biztos (kijelöléséig a felügyeleti biztos) a Társaság pénzügyi, vagyoni helyzetének feltárása, és az ügyfelekkel történő teljes körű ügyfélegyeztetést követően tud a rendelkezésre álló eszközökről és a kártalanítás folyamatáról információt adni.

– Hogyan lehet megakadályozni a vagyonkimentést?

– Az MNB 2015. március 5. napján kelt N-JÉ-III-28/2015. számú végzésében a Társasághoz felügyeleti biztosként kirendelte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a felügyeleti biztos a Társaság vezető testületének teljes jogkörét átvette. A felszámolás elrendelésével a vagyon biztosítása a kijelölt felszámoló biztos feladata.

– Van e elegendő vagyona a cégnek a felszámolás során az ügyfelek kártalanítására?

– Az MNB által feltárt hiányosságok, illetve a felügyeleti biztos adatai alapján a befektetési vállalkozás jelentős összeggel nem tud elszámolni ügyfelei felé, a Társaság saját tőkéje nem nyújt fedezetet az ügyfelek követelésére. Az eszközök kiadása iránt felszámoló soron kívül intézkedik, ha az általa vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések egyezősége alapján az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel.

– A befektetett összeget, hogyan és milyen mértékben kapják vissza a károsultak? Mi lesz a Biztonság Trade KFT. – vel kölcsönszerződést kötött károsultak pénzével?

– Az ügyfelek eszközei nem képezik a felszámolási vagyon részét, azok nem tartoznak a befektetési vállalkozás vagyonába azaz ha az eszköz az ügyfélnek bármely okból nem adható vissza, akkor a felszámolási költségek kielégítését követően a befektetési vállalkozás vagy az árutőzsdei szolgáltatás vagyonából először ezen követelést kell kielégíteni. A Hungária Értékpapír Zrt.-nél értékpapírszámlát, illetve ügyfélszámlát vezetett, a törvény által a garanciaalap körébe tartozó befektetőket a Befektető-védelmi Alap (BEVA) fogja kártalanítani.

A Biztonság-Trade Kft. az MNB által nem felügyelt intézmény, engedéllyel nem rendelkezik, azonban egyes ügyfelek kölcsönszerződést kötöttek a Biztonság Trade Kft.-vel. A kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogérvényesítés polgári peres eljárás keretein belül történhet a Biztonság Trade Kft.-vel szemben, illetve egy esetleges büntetőeljárás során lehetőség van a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló polgári jogi igény benyújtására is.

A Hungária Értékpapír Zrt.-nél lefolytatott célvizsgálat során felmerült annak gyanúja, hogy a szolgáltató felügyeleti engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött pénzügyi tevékenységet jogosulatlanul (engedély nélkül/bejelentés hiányában) végez Magyarországon. A gyanú alapján az MNB piacfelügyeleti vizsgálatot indított, továbbá a nyomozó hatósággal is szorosan együttműködik, és számára minden rendelkezésére álló információt megad, amely egy esetleges büntetőjogi tényállás tisztázásához szükséges.

– Mikorra várható a kártalanítások megkezdése?

A felszámoló biztos az ügyfelekkel történő teljes körű ügyfélegyeztetést követően tud a rendelkezésre álló eszközökről és a kártalanítás részletes folyamatáról információt adni. A Hungária Értékpapír Zrt.-nél értékpapírszámlát, illetve ügyfélszámlát vezetett, a törvény által a garanciaalap körébe tartozó befektetőket a Befektető-védelmi Alap (BEVA) fogja kártalanítani maximum 20 ezer euróig, azaz mintegy 6 millió forintig a felszámolást elrendelő bírósági végzés közzétételét követően.

( Forrás: miabonyunk.hu )