hirdetés

Domony település számára tartósan komoly problémát okozott, ami sok település problémája, hogy rendkívül rossz állapotban volt a szakorvosi rendelője. A település lakói nagy örömmel fogadták, hogy a számukra súlyos probléma megszűnhet, hiszen a település külső forrásból megkapta a lehetőséget a probléma felszámolására, hiszen azönkormányzat pályázatot adott be a PM-Eualapellátás_2017 programhoz, ahol a pályázatukat pozitívan fogadták be és a minimális önrész köteles vállalása mellett, tulajdonképpen az állam megfinanszírozta a teljes beruházást.  Meg is bízott az önkormányzat egy pályázatfigyelő céget, az Equinox consultingot, hogy szervezzék meg a beruházás megpályáztatását. A pályázat kezelő cég, több céget meghívott versenyre a beruházás elnyerésére, de ezek mellett is lehetőség maradt más cégeknek is, hogy ajánlattal pályázhassanak.

 

A pályázatot hirdető Equinox consulting, 2018 tavaszán hívta meg a TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, hogy adjanak le másokkal együtt ajánlatot az elvégzendő munkákra. Mivel ez a cég adta a legjobb ajánlatot, velük állapodott meg szerződésben az önkormányzat a munka elvégzésére. 2018.szeptember 17.-én meg is kötötték a szerződést rá. A cég 2018. október 1.-én vette át az építési területet, kezdte meg a felvonulást a beruházás kivitelezésére. A munkálatokat, az E napló által is rögzítve, 2018. október 26.-án kezdték meg. Folyamatos munkavégzés mellett 2019. február 15.-én megtörtént az átadás-átvétel. Ekkor még találtak apróbb hibákat, még kiderült, hogy pár apró plusz munkát el kell végezni, ezért azok befejezése, vagyis 2019. február 25.-én mennyiségi és minőségi kifogások nélkül a munkákat a megrendelő átvette, amit jegyzőkönyv is rögzít. A generál kivitelező TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft minden a munkába bevont alvállalkozót kifizetett és ezt számlával igazolta is megrendelő felé. Bár már itt ki kellett volna fizetni a TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató felé az elvégzett munka díját, ezt halasztották, mert 900 ezer Ft+Áfa összegben még a megrendelő új plusz munkákat rendelt meg saját döntése alapján. A kivitelező ezeket a munkákat is mind mennyiségi és minőségi kifogás nélkül elvégezte és átadta. / A szerződés rögzítette, hogy az eredeti ajánlatban foglalt munkákkal a TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 2019. február 28.-ig kell elkészülnie. A cég bőven előbb megvalósította az átadást, még a menetközben felmerült pluszmunkákkal együtt is. /

Az elvégzett munka ára a szerződés szerint, 108.186.399 Ft+Áfa lett volna. Ehhez jött hozzá az a pluszmunka csomag, ami 900 ezer Ft+Áfa összeggel megnövelte az árat. Itt kell rögzíteni azt a tényt is, hogy menetközben is a megrendelő több pluszmunkát rendelt meg kivitelezőtől, aki azokat el is végezte és ezekért plusz költséget nem számolt fel nagyvonalúan. Itt is találhatunk érdekességet, mert nem stimmeltek a méretek, amiket a megrendelő az árajánlathoz leadott, mert az egy méterrel, rövidebb tetővel számolt, mint amilyen a felújítandó épületteteje valójában volt. Az ebből keletkező plusz költséget sem kérte a TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft el az önkormányzattól, elfogadta saját veszteségének.

Ahogy felelős gazdának illik, úgy itt is az önkormányzat kijelölt egy műszaki ellenőrt, aki rendszeresen jelen volt az építkezésnél. Folyamatosan ellenőrizte a beépítésre kerülő anyagok minőségét, és az elvégzett munkafázisok szakszerűségét. Az ellenőrzése kiterjed a balesetvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére is. Az önkormányzat számlákat csak azután fogadott be, hogy a teljesítési igazolást az ő műszaki ellenőrük aláírta és igazolta, hogy minden minőségileg és mennyiségileg rendben van.  A kivitelező maximálisan mindenben segítette a műszaki ellenőr munkáját, mindent az ellenőrzéshez a rendelkezésére bocsájtott.

A jelenlegi piaci árakat alapul véve, Domony önkormányzata egy valóban kifejezetten alacsonynak mondható ajánlatot kapott a munkára, amit természetes, hogy éppen ezért örömmel fogadott és mivel minden első osztályú minőségben is készült el, fennakadás nélkül, elégedett is lehetett az eredménnyel.

Csakhogy hiába állt maga a kivitelező abszolút partnerien az önkormányzathoz, az önkormányzat sajnos nem bizonyult hasonló módon korrektnek. A TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató számláit a teljesítési igazolásokkal együtt elfogadták, befogadták, de csak részben voltak hajlandóak fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni. Mivel nem fizették ki az elvégzett jó minőségű munkákat és erre hajlandóságot se igen akartak mutatni, a TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft megbízásából a Wichmann ügyvédi iroda, adósságrendezési eljárás előtti utolsó fizetési felszólítást küldött az önkormányzatnak, a település polgármesterének címezve 2019.május 31.-én. Jelenleg az önkormányzat 21.053.955 Ft-al tartozik még a TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek.

Amíg az önkormányzatnak tartozása áll fent a TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben, addig a munkaterület hivatalosan a kivitelező cégé. Az önkormányzat a cég értesítése és beleegyezése nélkül lecserélte az épületen a zárakat, ezzel is törvényt sértve, és lehetetlenné tette ezzel a cégnek a munkaterületre való bejutást. Ezt 2018 május 28.-án vették észre a kivitelező cég képviselői, ami miatt meg is tették a rendőrségi feljelentést.

Az önkormányzat nagyon szeretné megúszni, hogy fizetési kötelezettségének eleget kelljen tennie. Információink szerint, több helyen is feljelentést tett a kivitelező ellen, hogy ne kelljen fizetnie. Próbálkoztak már a pályázatot kiíró Equinoxconsultingnál, az Állam Kincstárnál, rendőrségnél, NAV-nál amiről eddig tudni lehet. Mindezt úgy, – és ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, – hogy a munkát mennyiségi és minőségi kifogás nélkül ők maguk vették át, a számlákat befogadták kifogásolás nélkül és az önkormányzat műszaki ellenőre is aláírta dokumentumon, hogy mindent a kivitelezéssel kapcsolatban rendben talált! A polgármester közben a lakosságot is megtévesztő közleményekkel áll elő közösségi oldalon, ami miatt szintén jogi eljárásokra számíthat, azok valótlansága miatt.

A száraz tények, röviden összegezve: adott volt egy szabályos pályázat, amit jelentősebb részében állami forrásokból szándékozott megvalósítani az önkormányzat.  Adott volt egy kivitelező, aki a legjobb ajánlatot adta. Az állam úgy döntött, hogy minimális önköltségen felül, kifizeti a településnek a projekt árát. Az önkormányzat szerződést kötött a kivitelezésre a TAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. A kivitelező cég, mindent maximálisan betartott, amit a szerződés kötelezettségként terhelt rá. A munkákat szabályos körülmények között végezték el, betartva minden építési és egyéb jogszabályt is. Folyamatosan vezetve volt az építkezés során az E napló is, amit az önkormányzat ellenőre is végig nyomon követett. A munkálatokat a kivitelező a megadott határidőn belül vállalta. Nem csak az eredeti megállapodás munkái fértek ebbe bele, hanem a menetközben és a végén megrendelt pluszmunkák is. Az önkormányzat a minőségi és mennyiségi kifogás nélküli teljesítést elfogadta, jegyzőkönyvek vannak erről, a kivitelező számláit, minden kifogás nélkül befogadta. Részteljesítéseket ugyan adtak a cég számára, de több mint 21 millió forinttal tartoznak, aminek kifizetésére nem akarnak hajlandóságot mutatni. Az önkormányzat megkárosította ezzel a kivitelező céget, de megkárosította a település lakósságát is, akik az önkormányzat hibájából nem juthatnak most ahhoz a megfelelő és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz, amit az önkormányzat korrekt teljesítése mellett már használhatnának. Több felügyeleti szerv is foglalkozott már ezzel az üggyel és értetlenül állnak azelőtt, hogy miért nem lett a kivitelező maradéktalanul kifizetve.  Aki munkát vállal, az köteles az elvállalt munkát a legmagasabb színvonalon, a vállalt áron korrektül elvégezni. Ez itt rendben volt. De aki munkát rendel meg, az is köteles eleget tenni szerződésben foglalt összes kötelezettségének. Na, ez az, amit Domony önkormányzata érthetetlen oknál fogva nem hajlandó megtenni. Vajon kinek és miért érdeke ez?-írta közleményében a TAZ Kft.