hirdetés

Mint ismert, az új Polgári Törvénykönyv előírja, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknak legkésőbb 2016. március 15-ig át kell térniük az új Ptk. alkalmazására, és ezzel egyidejűleg, amennyiben törzstőkéjük nem éri el a 3 millió forintot, fel kell emelniük azt a kötelező minimumra.

cegbirosag1

A Céginfo.hu legfrissebb adatai szerint országszerte még 129 295 kft.-nek kell a hátralévő 3 hétben megemelnie a törzstőkéjét. A Cégbíróság által kiadott közlemény szerint „…a fővárosban mintegy ötvenezer kft. teljesítette már ezt a kötelezettségét, de még több mint negyvenezer lehet, amely nem.”

A Céginfo.hu adatbázisa megerősíti a Cégbíróság közleményét, hiszen adataiból jól látszik, hogy a 2016. február 22-i adatok alapján a fővárosban 52 615 cég van, amely még nem emelt törzstőkét. Jelentős  elmaradás tapasztalható még a Pest megyei és a Bács-Kiskun megyei vállalkozások esetében is. Ha megyénként vizsgáljuk a helyzetet, a legkevesebb törzstőkeemelésre váró céget Tolna megyében (1513 cég) és Nógrád megyében (1073) találjuk.

Ön is értintett?

A Céginfo.hu adatbázisa szerint 5925 tanácsadó tevékenységet folytató cég van, amely február 22-éig nem emelte meg a törzstőkéjét, így csak három hete maradt erre. Amennyiben az Ön cége számviteli, könyvvizsgálói tevékenységet végez, vagy a vendéglátó-ipari tevékenységet folytat, szintén érintett lehet. Jelentős lemaradásban vannak még az építőipari kivitelezéssel foglalkozó kft.-k – jelenleg 4375 vállalkozás – és a közúti áruszállítással és mérnöki tevékenységgel, műszaki tanácsadással foglalkozó cégek is, ez utóbbi két főtevékenységet folytató cégek közül összesen 5624 nem emelte meg idáig a törzstőkéjét. Az adatokból kiderül, hogy az országosan érintett 129 295 cég 22%-a az említett hét főtevékenységet folytatja.

Érdekes kivétel az a budapesti cég, amely törzstőkéje 2 900 000 forint, így nekik csak 100 000 forint hiányzik a szabályos működéshez, míg egy ceglédi kft.-nek mindössze 80 000 forintot kell előteremtenie. Ám rájuk is vonatkozik az általános szabály: amennyiben nem történik meg a tőkeemelés, az törvényességi felügyeleti eljáráshoz és végső soron akár a cég kényszertörléséhez is vezethet.

(dr. B. M.)