hirdetés

A Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolója pert indít a cég tulajdonosi köre, valamint azon alkalmazottai és a hozzájuk kapcsolódó ügyfélkör ellen, akik közvetlenül az engedély felfüggesztését megelőzően adtak el Quaestor-kötvényeket.

questor2

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. miután lezárta a cégcsoport kereskedelmi forgalmának ellenőrzését, és az igényérvényesítésekre vonatkozó vizsgálatát is elvégezte, csak a kétes ügyletek miatt indít pert, a további, többségben lévő esetekben a korábbi közleményükben jelzettek szerint eláll kereseteitől.

A pénzkimenekítések kivételével nem voltak a Quaestor-kötvényeket érintő kirívó ügyletkötések, illetve ebből származó kifizetések – írták.

Megtámadott ügyletkötésnek minősül a közlemény szerint, amikor az ügylet Quaestor-kötvény visszavásárlására irányult, a csoport tulajdonosi köre, alkalmazottai és a hozzájuk kapcsolódó ügyfélkör által érintett, és a Quaestor tevékenységi engedélyének felfüggesztését közvetlenül megelőzően jött létre.

A vizsgálat megállapította azt is, hogy a nem Quaestor-kötvénnyel érintett – állampapír, tőzsdére bevezetett részvények – ügyletek esetében sem álltak fenn azok a szigorú jogszabályi feltételek, amelyek alapján az igényérvényesítés lehetséges. Ezekben az esetekben hitelezői érdekek nem sérültek, maradéktalan kiadásukra figyelemmel hitelezői igény nem keletkezik a felszámolási eljárásban – írták.

A Quaestor felszámolója a több tízezer károsult érdekében érvényesíti igényét a Quaestor-kötvények visszavásárlását érintő visszakövetelési perekben. A felszámoló szerint a perekben kellő bizonyíték áll rendelkezésére a megalapozott keresetindításhoz.