hirdetés

Pintér valótlant állított. A belügyminiszter rendőrök ezreinek sértette meg a személyiségi jogait és a jó hírnevét, amikor visszaélésekkel vádolta meg a  rendőröket, akik a korkedvezményt kihasználva nyugdíjba mentek . Ezen kijelentést egy békési nyomozó nem tette zsebre,nem tűrte  és perre ment s nyert a Fővárosi Törvényszéken nem jogerősen.  Így kár több száz vagy ezer per is indulhat a Belügyminisztériummal  szemben.

 pinter_sandor

Jó hírnevet és becsületet sértett Pintér Sándor belügyminiszter a Fővárosi Törvényszék egyelőre nem jogerős, december 2-án meghozott döntése szerint, amikor egy tavaszi interjúban visszaélésekkel vádolta meg a korkedvezménnyel nyugdíjba ment szolgálati járandóságban részesülőket, köztük egy békés megyei volt rendőrt. A belügyér által elmondottakkal többek közt az volt az egykori rendőrök baja, hogy az interjúból nem derült ki, konkrétan milyen visszaélésekről van szó, és az sem, hogy mindezt milyen vizsgálatra alapozza. Emellett a volt rendőrök azt is kiemelték, valamennyiüknél a nyugdíjazást megállapító határozatokat a parancsnokok, illetve a szakminisztériumok humánpolitikai szervei hozták meg így őket vádolni nyugdíjazásukkal kapcsolatban bármivel is, abszurd.

„Az alperes (a belügy – Cs. B..) nyilatkozatának első bekezdésében közölte, hogy a felperes (a nyugdíjas békés megyei rendőr) 2004. évben történt szolgálati nyugdíjba kerülése körülményeinek utólagos felülvizsgálatát bizonyító dokumentumok nem állnak a rendelkezésére” – ez derült ki az exnyomozó által becsület és jó hírnév megsértése miatt indított polgári per tárgyalására beadott anyagokból. A férfi azért a BM-et perelte, mert az elhangzott sérelmezett mondatokat Pintér Sándor annak vezetőjeként tette. A volt nyomozó egyébként nagyon alapos volt, ugyanis nem elégedett meg a Belügyminisztériumtól nehezen kicsikart válasszal, hanem saját, egykori munkáltatóját, a volt Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot is megnyilatkoztatta arról, hogy a BM részéről nem fordult senki hozzájuk azért, hogy nyugdíjazásával kapcsolatos személyzeti és orvosi iratokat kérjen be egy elrendelt vizsgálathoz.

A minisztériumot képviselő ügyvéd azzal védekezett, hogy Pintér Sándor csak általánosságban beszélt az interjúban a szolgálati nyugdíjasokkal szembeni visszaélés gyanújáról. A felperes szerint ugyanakkor a belügyminiszter nagyon is konkrétan nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy „minden egyes szolgálati nyugdíjas ügyét megvizsgáltatta, és annak során nem találtak olyan ügyet, amelyben nem merült volna fel valamilyen visszaélés gyanúja” – értékelte az interjúban elhangzottakat az exrendőr a Fővárosi Törvényszéknek idén november 28-án benyújtott beadványában.

A volt rendőr amellett érvelt, hogy a mindenkibe ő is beletartozik. És bár a belügy szerint nem is lehetnek sértőek az interjúban elhangzottak, a nyugdíjas békési rendőr beszámolt egy olyan utcai jelenetről, amikor a fejéhez vágták, hogy abból a nyugdíjból sétálgat kellemesen, amit az adófizetőktől kap, és amihez csalással jutott. „Hiába próbáltam elmagyarázni, hogy engem mentő vitt el a munkahelyemről, és a betegségem miatt küldtek szolgálati nyugdíjba, erre az volt a válasz, hogy a belügyminiszter minden szolgálati nyugdíjas ügyét kivizsgáltatta, és mindegyik visszaélést követett el a nyugdíjazása során.”

Beadványában a férfi megemlítette azt is, hogy egy olyan kisvárosban él, ahol nagyon sokan ismerik őt, tudják, hogy rendőr volt és a testülettől leszerelve szolgálati nyugdíjas lett, amit a helybeliek a belügyminiszteri kijelentéseket követően visszaélésnek értékelnek.

A bíró ezek alapján a december 2-án meghozott ítéletében kimondta, hogy Pintér Sándor szolgálati nyugdíjasokkal kapcsolatban tett állításai valótlanok voltak, és azokkal megsértette a Békés megyei volt rendőr személyiségi jogait. Ezért a BM-et arra kötelezte, hogy fizessen meg a felperesnek félmillió forintos sérelemdíjat, továbbá meg kell térítenie a férfi utazási költségeit is. A Fővárosi Törvényszék közölte, hogy az ítélet nem jogerős, a Belügyminisztériumnak 15 napja van, hogy eldöntse, fellebbez-e

A polgári perrel szemben a büntetőeljárások a rágalmazás miatt tett magánvádas feljelentések esetében első fokon elbuktak. Öt rendőr gondolta úgy, hogy nem hagyják annyiban a Pintér által mondottakat és feljelentést tettek a Központi Nyomozó Főügyészségen. A szinte azonos tartalmú iratok a PKKB-ra kerültek, mondván, rágalmazás esetén a magánindítványos eljárást ott kell lefolytatni. Négy feljelentést azzal utasítottak el,  hogy a sértettek nem azonosíthatóak be. Az ötödik esetében pedig kiderült, a feljelentő későn fordult a bírósághoz.