hirdetés

Színlelt szerződéssel, a közreműködő ügyvédet is megtévesztve próbálta megszerezni egy hatfős banda egy Svájcban élő magyar férfi 670 millió forintot érő budai villáját. A banda azonban trehány volt és felkészületlen és le is bukott mert nem tudták, hogy a Földhivatal ilyenkor a tulajdonost is értesíti az a tulajdonváltozásról.

 

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint egy 37 éves férfi és 47 éves élettársa elhatározták, hogy megszerzik a külföldön élő férfi nagyértékű II. kerületi ingatanát.

Tervük megvalósítása érdekében megkeresték két ismerősüket, és miután beavatták őket tervükbe, a közreműködésüket kérték, amiért pénzt ígértek nekik. Egyiküket azzal bízták meg, hogy keressen egy megbízható álvevőt, akinek a nevére lehet íratni a villát, másikuk feladata pedig az volt, hogy találjon egy embert, aki a színlelt ügylet során a valódi tulajdonos nevében eljárva, eljátssza majd az eladó szerepét.

A banda tagjai a színlelt adásvételhez hamis okmányt készíttettek a sértett nevében eljáró bűntárs részére, ami az ő fényképét, azonban a valódi tulajdonos személyes adatait és útlevélszámát tartalmazta. Ezt követően a terheltek felkerestek egy Pest megyei ügyvédet a valótlan tartalmú adásvételi szerződés megkötése érdekében.

Az ügyvédi irodában megjelent a tulajdonos nevében eljáró bűntárs, aki a színlelt ügylet során a személyazonosságát az előbbiek szerint készíttetett hamis útlevéllel igazolta. Megjelent továbbá az álvevő is, aki az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvédet a sértett személye, valamint a szerződéskötés valódisága felől úgyszintén megtévesztette.

Az ügyvéd ezek alapján – jóhiszeműen eljárva – valótlan tartalmú szerződést készített, amelyben az ingatlan értéke csupán 50 millió forintban került meghatározásra, majd a tulajdonbejegyzési kérelmet benyújtotta a földhivatalhoz, amely alapján a hivatal megindította a bejegyzésre irányuló eljárást– fogalmazott közleményében az ügyészség.

A tulajdonbejegyzési eljárás megindításáról szóló végzés ugyanakkor kézbesítésre került a valódi tulajdonos lakcímére is, ezáltal a sértett tudomást szerzett arról, hogy a tulajdonában álló ingatlant megkísérelték elidegeníteni. Ekkor a tulaj a jogi képviselője útján nyomban kezdeményezte a bejegyzési kérelem elutasítását, amelynek eredményeként a földhivatal megszüntette a tulajdonjog bejegyzési eljárást.

A különösen jelentős kárt okozó csalás bűntett kísérlete, valamint közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozva.