hirdetés

Hónapról-hónapra találkozik a feljelentő ügyvédje és a vádlott, a Dunaújvárosi Járásbíróságon a Budapesti Táblabíróság „jóvoltából”, amely táblabíróság a jogot és a törvényt semmibe véve, elutasította négy évvel ezelőtt a PKKB döntését, amely kimondta, hogy a román Nicolae Stefan Patruban által feljelentett Stoffán György, nem követett el bűncselekményt azzal, hogy egy apolitikus MVSZ-es kezdeményezést bírált. Az Ítélőtábla teljesen érthetetlen ítélete okán vádlottá vált írót, negyedik éve tartó, súlyos anyagi és erkölcsi károkat okozó vesszőfutásnak tette ki, ami nyilván a per lefolytatása után uniós jogi megítélést is igényel majd. Hiszen négy év alatt még az sem derült ki, hogy a feljelentés nem hamis vád alapján történt-e, és a tanúk, nem előre felkészített, hamisan tanúzó Patrubani-fanok voltak-e, mint korábban egy másik MVSZ által indított hamis, a PKKB-n tárgyalt büntetőperben. Erről kérdeztük a vádlottként szereplő Stoffán György írót…

 

– Nézze, ez a per olyan, aminek nincs párja a mai hazai joggyakorlatban. Egy bevándorolt kommunista román feljelenthet egy magyar írót, de a feljelentést a PKKB elutasítja, majd a Fővárosi Ítélőtábla újraindítja a dolgot, egy hazug fellebbezés alapján, szinte utasítva az eljáró bíróságot a megbüntetésemre, ami önmagában is felháborító és jogtipró végzés… Ha van még ilyen, akkor az, nagyon szomorú és mielőbb megszüntetendő itt Magyarországon! Egy olyan román kommunista jelentett föl, aki, feltételezhetően ma is a román titkosszolgálatnak dolgozhat, de egy egykorvolt nagyhírű magyar világszervezet élén, amelyet teljesen tönkretett, hiszen ellenőrizhetetlen múltú és akár megkérdőjelezhető előéletű külföldi állampolgárokkal töltött fel. Ma már csak anyagi forrásként használja a szervezetet. Könnyű dolga van – és ezért nem is állítom, hogy ma is aktív román „titkosszolga”, csak feltételezem –, hiszen ezt nem lehet bizonyítani, mert aki aktív, arról hülye lenne Bukarest adatokat közölni, pláne, ha jól végzi a munkáját. Ergo: csak lehetséges… Patrubani csak román állampolgár, miközben nagy magyarnak adja ki magát. Magyarországon a háttérből valakik védik. Mintha mindenütt volna összeköttetése. Például: próbáljon meg Ön eladni egy nagy budapesti ingatlant áron alul, majd a vételárat átutalni egy román szervezethez, adózatlanul… És erre a magyar hatóság nem indít eljárást ellene. Ez legalábbis furcsa! Mert másoknál ezt úgy hívják, hogy adócsalás, a nemzetgazdaság ellen elkövetett bűncselekmény, költségvetési csalás. Ugyanis 5 milliárd forintról van szó. És volt pofája ennek a román kommunistának engem feljelenteni, aki negyven éve folyamatosan az elcsatolt területek magyarságáért dolgozom. Minimum 5 könyvem szól erről a témáról… Negyven éve, tehát már akkor is, amikor ez a román még Ceausescu kommunista pártjának lelkes tagja volt, és képes volt akkoriban – mint azt egy korabeli kolozsvári újság is megírta –, hogy munkatársát az utolsó pártgyűlésen kipellengérezze, mert az nem akarta Ceausescu újraválasztását a vállalti pártgyűlés keretében támogatni.

– Most hol tart az Ön és a Patrubani közötti per?
– Ebben a perben Patrubani, mint az MVSZ képviselője, becsületsértés miatt jelentett fel. Nos, a becsületsértés a Btk. 227. §. szerint akkor történik meg, ha VALAKINEK (tehát nem egy szervezetnek!) a munkakörével, közmegbízatásával, közérdekű tevékenységével összefüggésben nagy nyilvánosság előtt igaztalan vádak látnak napvilágot. Ez a becsületsértés. Ennek a gúnyszervezetnek és sértődött, idegen állampolgárságú tagjainak, de főleg nem a román kommunista feljelentőnek, ebben az országban sem közmegbízatása nincs, sem munkaköre, sem közérdekű tevékenysége, ha csak, a Kormány, a magyar nemzet vagy az Alaptörvény elleni politikai lázítás nem az. A Fővárosi Ítélőtábla annak tekintette, míg a polgári perben a Győri Ítélőtábla józanul, és a realitásokat tekintve elutasította, ahogy a Kúria is… a román kommunista Patrubani becsületsértésre vonatkozó bosszúálló, hazug hisztériáját. Ez a román kommunista, a civilszervezetet, mint természetes személyt tüntette fel a feljelentésében… amit szintén benyelt az Fővárosi Ítélőtábla az érvényben lévő törvények ellenére, azokkal homlokegyenest ellentétesen. Ezért feltételezem, hogy van valami „hátszele” ennek a kommunista, világszövetséges bagázsnak. Most pedig, az ügyvédje az általuk elvesztett polgári per irataival akarja bizonygatni azt, hogy a feljelentésük nem hamis vádon alapul… Etikátlan és aljas banda ez, amely azt gondolja, hogy mint a Ceausescu-korban, Romániában, ma, itt Magyarországon is mindent megtehet. De nem tehet meg mindent. Az ügyvéd ellen panaszt tettem a Kamaránál, mert ebben a perben, csak Dunaújvárosban kb: ötödször hazudik szemrebbenés nélkül, próbál cinikusan lejáratni a bíróság előtt, és tesz igaztalan és etikátlan kijelentéseket, kéréseket. Az ilyen emberről döntsön az Ügyvédi Kamara.

– Mi a következő lépés?
– Először is tisztázni kellene, hogy a román kommunista Patrubani Nicolae által felsorakoztatott, öregasszonyokból álló tanú-hadosztály, miért papírból olvasta fel a tanúvallomását. Mivel nem magyar állampolgárok, nem lehet tudni, hogy nyelvi problémáik voltak, vagy a román íratta-e le velük, mit kell mondani. Ki kell deríteni, hogy ki oktatta ki őket arról, mit kell mondaniuk a tárgyaláson. A román kommunistának ez bejáratott szekus módszere, hiszen Kvacskay Károlyt, az MVSZ volt gazdasági vezetőjét is így akarták lejáratni a PKKB-n, de ott a bíró azonnal kiszúrta, és jegyzőkönyvben rögzítette, amint a vénasszonyok elmondták, hogy domnu Patrubani volt a jeles oktatójuk. Így annak, a Kvacskay elleni feljelentésnek és pernek azonnal vége lett. Sajnos a románt ott sem büntették meg hamis tanúzásra való felbujtásért. És ez, még egyszer nem fordulhat elő. Ebben a perben, pedig Kiss Endre volt elnökségi tag mondta el, hogy a feljelentésre is a kolozsvári román vette rá maradék követőit. Szennyes ügy ez az egész, tipikus román szekuritátés eszközök bevetésével… Hiszen, ma azok tanúskodtak ellenem ebben a büntetőperben – nem is tudom milyen jogon és alapon –, akik elvesztették a polgári pert velem szemben. Undorító román mentalitás! Van egy köre ennek a román kommunistának, akiket úgy forgat, ahogy akar. Egyik sem magyar állampolgár – egy 83 éves nénikét kivéve, akit volt szíve ennek a románnak Rákosszentmihályról Dunaújvárosba citálni, de aki alig találta meg a szanaszét forgatott papírján, hogy mire, mit kell válaszolnia. Ismert kommunista módszer: A szegény elesett, mozgásra is alig képes nénike lelki fájdalmaival igazolni a rút bűnöző cselekményét… Ceausescu sírva ölelné magához Patrubanit, mint legjobb tanítványát, ha ezt látná … A mára lezüllött és magyarellenessé vált MVSZ-ben, csak egy-két magyar van… és néhány határon túl élő, akit innen bolondít ez a román kommunista.

– Milyen ítéletet vár, és tovább viszi-e az ügyet – mint már korábban mondta –, nemzetközi bíróságra?
– Nézze, nem prejudikálok. Az igazamat azonban tűzön és vízen, de, kijárom. Remélem viszont, hogy ennek a pernek a végéig ezt a román kommunistát is végre felelősségre vonják vagy itthon, vagy Romániában. Azt, hogy indítok-e uniós jogi eljárást, még nem tudom. Attól függ, hogy megkapom-e azt a kártérítést hazai bíróságtól, ami e négy éve tartó vesszőfutásom anyagi és erkölcsi káráért engem megillet… Mert sem hülyét, sem bohócot nem engedek magamból csinálni egy ilyen magyarellenes társaság részéről. Ahhoz túl öreg vagyok, ennél azért többet tettem le negyven év alatt a nemzet asztalára. Még akkor sem, ha a Fővárosi Ítélőtábla ebben az ügyben – nem állítom, de feltételezem, hogy esetleg politikai kérésre –, ennek a román betelepült kommunistának az érdekeit védte… Én csak ezt a történelmi szervezetet sajnálom, amely Csoóri idejében a világon meg tudta mutatni a magyar egységet, felül a politikán. Ma ezt, egy román kommunista és fullajtárjai lezüllesztették… és csak a pénzt hajtják ki belőle, saját maguknak. Adózatlanul, hiszen nonprofit szervezetként bejegyzett, igen kérdéses, furcsa vállalkozás. Majd egyszer mesélek Önnek arról, miket csinálnak Erdélyben, és hogyan csalják ki az erdélyiektől a pénzt… mert ilyen is volt, van. Persze gyűjtöttek ezek már Boldog Özséb szentté avatására is… Aztán, a román felveszi a fizetését tíz hónapra, húszmillió forintot. Tényleg etikus és nem törvénybe ütköző dolgok ezek? Ki ellenőrzi őket? Miért nem?

– A román kommunista, ahogy Ön nevezi, ott volt a tárgyaláson?
– Dehogy… a magyar jog lehetőséget ad arra, hogy valami fogadatlan prókátort küldhessen maga helyett. Most is azt tette. Az egyik hűséges emberét, Gyetvait ülteti a szégyenpadra, azaz, az ügyvéd mellé… aki persze meg sem szólal, csak ott van… és égeti magát ezek miatt. A románnak nincs pofája odajönni, mert megint az oláh buletinjével kéne igazolnia magát, mint az első tárgyaláson, ahol kiderült, milyen állampolgár is valójában. Ugyanis, addig mindenki előtt titkolta… A szegedi jó magyarokat is ezzel járatta le. Nem mondta meg nekik, hogy román állampolgár. Bene Gáborék így, Patrubanit, azaz egy oláh kommunistát, jelöltek képletesen államelnöknek… ez is rettenetes nagy leégés, amit ismét csak ennek a románnak a magyarországi tevékenysége okozott.

Köszönöm az interjút…

(folytatás május 2-a után…)

( dr. Fehér Szabolcs )