hirdetés

Több fideszes polgármester és honatya is törvényt sértett a hajléktalanok ügyében. Persze ők nem kérnek még csak bocsánatot sem igaz már van papírjuk arról, hogy ők nemcsak az elesetteket de még csak a törvényeket sem tisztelik. A Kúria május 31-ével megsemmisíti a hajléktalanokat Budapestről kitiltó fővárosi rendelet több pontját, mert a kerületi tulajdonú köztereknél nem volt egyértelmű, hogy miért tiltották ki onnan a hajléktalanokat és nem határolták körbe pontosan a köztereket.

 hajléktalanok

 

A Kúria szerint törvénysértő a hajléktalanok életvitelszerű közterületi tartózkodását jogellenesnek minősítő fővárosi közgyűlési rendelet egyik mellékletének több pontja, amelyekben a kerületi tulajdonú közterületeket sorolják fel.A Magyar Közlöny számában jelent meg a Kúria határozata, amely szerint a törvényellenesnek minősített pontokat május 31-ével megsemmisítik. A testület az Alapvető Jogok Biztosának kezdeményezésére vizsgálta a rendeletet.

Az indokolásban a Kúria kifejtette: a melléklet a szabálysértési törvény felhatalmazásán alapul, ezért annak keretei között állapíthat meg szabályokat. A melléklet legtöbb pontjában azonban felfedezhetőek olyan elemek, amelyekkel az adott kerületi önkormányzat javaslata törvénysértést előidézve túllépett a szabálysértési törvényben foglalt felhatalmazáson. Az indokolás szerint számos közterület esetén nem állapítható meg, hogy milyen védett érték miatt jelölték azokat ki.

A Kúria szerint a szabályozásból minden kizárt közterületnél egyértelműen ki kell derüljön a védett közérdek mibenléte, ezért a szabálysértési törvény felhatalmazásának kereteit meghaladja az az önkormányzati rendeleti rendelkezés, amely az önkormányzat illetékességi területének egészéről, vagy annak jelentős, összefüggő területeiről kizárja a hajléktalanokat. A kizárttá tett közterület lehatárolásának mindig egyértelműnek kell lennie – tették hozzá. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a hajléktalanokat olyan összefüggő területekről kitiltani, mint ahogy például a kerületek tették.

A Kúria által megsemmisített tíz pontban a II., a IV., a IX., a X., a XIII., a XIV., a XVI., a XVII., a XXI., és a XXII. kerület javaslatai szerepelnek, a hatályban hagyott négy pontban pedig a VI., a XI., a XVIII. és a XX. kerület által megjelölt közterületek vannak.

A Fővárosi Közgyűlés még 2013. november 14-i ülésén fogadta el azt a rendeletet, amelyben kijelölték azokat a területeket, ahol szabálysértésnek minősül az életvitelszerű közterületi tartózkodás. Ennek a rendeletnek az első pontjában a főváros, a másodikban a kerületi területeket jelölték ki. A Kúria egy korábbi döntésével az 1. melléklet egy pontját már megsemmisítette, emiatt a rendeletet a közgyűlés tavaly december 3-án módosította.