hirdetés

Az Európai Uniót elárasztó migránscunami kapcsán szükségesnek tartok néhány gondolatot Önök elé tárni, bár a Sztarklikk.hu-nak tett ígéretem szerint internetes jelentkezésem kezdőnapja csak 2015. szeptember 30-a lett volna. Ezt követően azonban minden szerdán szeretnék gondolataimmal Önök elé járulni.

torgyan_orban2

Az Európát elárasztó migránshullám nem lehet véletlen! Az egyértelműen ördögi ravaszsággal kitervelt és rosszhiszeműen gerjesztett. Mégpedig az Európai Unió és azon belül kiemelten Németország gyengítése céljából. Az, hogy a migránsokat valamilyen hátsó, sunyi szándék zúdítja ránk, jól felismerhető abból a tényből, miszerint elképzelhetetlen, hogy Szíriából, Irakból, Afganisztánból, Pakisztánból, Líbiából, Eritreából és Afrika számos országából, földrajzilag és nyelvileg egymástól távol eső régiókból egyszerre, mintegy varázsütésre induljanak meg óriási tömegekben Európába és azon belül kiemelten Németországba. Ez csak akkor lehetséges, ha azt egy jól behatárolható külső hatalom és pénzügyi erő tervelte ki, finanszírozza és valósítja meg.

Persze lehet elhinni, hogy a migránstömegek spontán indultak meg felénk, eladván lakóházaikat és pénzzé téve mindenüket, hogy az új hazába történő megérkezésük anyagi fedezetét előteremtsék. Csakhogy ennek a sántító lólábú magyarázatnak elfogadásához sokkal naivabb lélekre van szükség, mint amivel én rendelkezem. Mert ott, ahol a havi kereset alig haladja meg a tízezer forintot, hogyan lehetne felhalmozni az ilyen nyomorúságba döntött körülmények között élő tömegeknek olyan értékeket, amelyek könnyen és jó pénzért értékesíthetők lennének. Ráadásul annyi ház és vevő az egész Földön sincsen, mint amennyit el kellett volna adni ahhoz, hogy emberek ilyen tömegei földrészeken és országokon át sok ezer kilométert megtehessenek. Mindezeken túlmenően pedig honnan került volna elő nagy hirtelen az a mérhetetlenül sok vevő, aki éppen ilyen, számunkra elképzelhetetlenül szegény környezetbe vágyott volna és erre áldozta volna fel vagyonát? Egyértelmű tehát, hogy napjaink népvándorlását kívülről indították, szervezték, finanszírozták. Kicsoda?

Nyilvánvalóan olyan erő, amelynek érdekében áll az Európai Unió és jelesül Németország gyengítése, sőt megroppantása. Ugyanis ha az Európai Unió és különösen annak vezető nagyhatalma, Németország oly mértékben erősödne, mint azt teszi, belátható időn belül vezető gazdasági hatalommá válhatna. Különösen ha Oroszországgal normalizálná viszonyát, hogy közös gazdasági potenciált hozzanak létre. Miután látható, hogy az Európát sújtó migránshelyzetet Európán kívül idézték elő, logikus, hogy védekezni ellene csak az Európai Unió egészének összefogásával lehetne. Európa azonban megosztott! Egységre képtelen! A veszéllyel szembeni védekezést illetően olyan kapkodó és kaotikus helyzetet teremtő, amelyre jellemző, hogy álláspontját nem naponként, hanem már óránként változtatgatja. Erre jó példa Németország. Az ideérkező első, migránsokkal zsúfolt vonatot ünnepélyesen fogadták. Virágokkal, tánccal, barbecue-val, csokoládéval, minden földi jóval és megértő szeretettel. Majd lezárták határaikat a migránsok elől. Ezt követően pedig hol beengedték, hol visszatartották őket, gondos regisztrálás céljából. Azért, hogy kiválaszthassák a számukra hasznos személyeket.

Noha megítélésem szerint az Európát sújtó migráció kezelésére csak rossz és még rosszabb megoldás van, vitathatatlan, hogy a magyar kormány ebben a helyzetben jól tette, hogy kerítéssel (is) igyekszik megvédeni határainkat, állampolgárainkat, és tesz eleget schengeni kötelezettségeinek. Emiatt támadni és szidalmazni dr. Orbán Viktort és kormányát (noha én kritikus voltam, vagyok és leszek vele szemben is, aminek ezen internetes fórumon hangot is fogok adni), a szemeimben hazaárulásnak minősül. A hazaárulással nevesítve az a baloldali-globalizátor-ultraliberális nemzetrontó erő vádolható, amelynek legfőbb képviselője Gyurcsány Ferenc, Magyarország volt kormányfője. Hogy álláspontom félreérthetetlen legyen, utalnom kell a Magyar Köztársaság alkotmányára, majd Magyarország alapszabályára. Azok értelmében a magyar kormányfő és kormány alkotmányos joga és kötelessége hazánk határainak és lakosságának védelme.

Magyarország alaptörvénye szabályozza a magyar–magyar viszonyt. Jó lenne azonban ezt a kötelezettségünket a gyakorlatba is átültetni. Ugyanis egyáltalán nem hallottam a magyar kormány részéről kifejteni, miszerint a kényszerűségből épített kerítéssel kettévágott magyar nemzet kerítésen túlra került részén élő magyarok még az ideiglenesen felállított kerítéssel sem kerülhetnek mostoháink helyzetébe, hanem nemzetünk féltve őrzött részei maradnak. Pedig ezt a kormányzati véleményt nemcsak Horgoson, Magyarkanizsán, vagy a horvát–magyar határon élők szerették volna hallani, hanem az összmagyarság egésze is.

A fentebb kifejtett gondolataim azonban a migránskérdésnek csupán egy részét érintik. Annak számos más, igen fontos vonatkozása is van, amelyre terjedelmi okokból ezt követően fogok kitérni. És azzal is foglalkozni, hogy milyen hatása lesz a valamennyiünk által észlelhető népvándorlásnak a jövőnkre nézve. De addig se feledkezzenek meg arról az alapvető tételről, hogy Magyarország a magyaroké! Ezért azt meg kell védenünk mindenkivel szemben! Aki ezzel szembeszegül, elköveti a hazaárulás bűntettét!

 

Forrás: Sztárklikk

Szerző: dr. Torgyán József