hirdetés

szili_katalin_KTI_2014jan

A Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt elnöke dr. Szili Katalin országgyűlési képviselőként hivatalos levélben fordul Polt Péter Legfőbb Ügyészhez a devizahitelesek érdekében. A megkeresésben a párt programjával és az Országgyűlés illetékes bizottsága által egyhangúlag támogatott határozati javaslatával összhangban kezdeményezi, hogy az ügyészség indítson közérdekű keresetet a devizahitel-károsultak érdekében. Az ügyész keresetindítási lehetőségét az új Ptk. első helyen nevesíti. A közérdekű keresetindítással biztosítható, hogy a tisztességtelen általános szerződési feltételeket a bíróság az összes érintett szerződésre kiterjedő hatállyal érvénytelennek nyilvánítsa. Ezzel a hiteladósok tömegesen jutnának ingyenes jogi segítséghez, még ha az egyedi igényérvényesítés a jelen jogi keretek között nem is mellőzhető. Szili Katalin levelében hivatkozik az ügyészségről szóló törvény bevezető rendelkezésére, amely szerint: „az ügyészség a közérdek védelme érdekében közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki betartsa a törvényeket. A jogszabályok megsértése esetén – törvényben meghatározott esetekben és módon – fellép a törvényesség érdekében.”

Levelében utal arra is, hogy a Legfőbb Ügyész élhet kezdeményezéssel az ügyészi jogosítványok törvényi bővítése céljából a hatékonyabb fellépés érdekében.