hirdetés

Véleményt nyilvánítottak. A kormány sokak által uszító tartalmúnak tartott bevándorló ellenes plakátjait átfestőknek, vagy letépkedőknek némi jó hír, hogy a bíróság megszüntette a szabálysértési eljárást Sz. András ügyében, aki egy barátjával júniusban letépett egy bevándorló-ellenes kormányzati plakátot. A TASZ örül, hisz egyik aktivistája volt az érintett.

TASZ-plakát

Némiképp fellélegezhetnek a kormány bevándorló ellenes plakátjainak az át rajzolói, lefestői, átalakítói . A bíróság egy ügyet lezárt s mindezt a vélemény nyilvánításnak értékelte. Az ügyben rendőrségi eljárás alá vont személyek, aktivisták ügyében így lehet, hogy sok esetben túlzó volt a rendőrségi fellépés.

A bíróság indoklása szerint  Sz. András és K. K. Regina eljárás alá vontak magatartásukkal csupán Magyarország Alaptörvényének IX. cikkében garantált véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos alapjogával élt. A véleménynyilvánítás mindenkit megillető önkifejezésünk szabadságát biztosító alapvető jog, így amennyiben ezt korlátozzák, úgy a sérelmet szenved a társadalmi igazságosság. Az Alaptörvény hivatkozott IX. cikkének célja, hogy a közéleti szólásszabadság biztosításával a demokratikus közvélemény és az egyén számára biztosítsa a demokratikus közélet fejlődését. Lehetővé tegye az egyén számára a véleményének kifejtését, mások véleményének formálást és hogy meggyőzhessen másokat a saját álláspontjáról. Jelen esetben az eljárás alá vontak az előzőekben hivatkozott alapjogaikkal éltek, amikor politikai véleményüknek a plakát mondanivalója okán annak részbeni eltávolításával adtak hangot. A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.