hirdetés

Nem fogadta el a bíróság Josef Rohac beismerő vallomását a Prisztás-gyilkosság ügyében, ami mindenképp jelzésértékű döntés. Hiába mondta el a szlovák bérgyilkos, hogy mivel gyilkolt, hogy miért nem találtak töltényhüvelyket a helyszínen ez kevés volt. Így marad az ítélet. Persze az is érdekes döntés lett volna, ha Rohac vallomását elfogadják, mert úgy abban azt esetben egy újabb Mór-blamát kellett volna megmagyarázni és Portik Tamás mint felbujtó ítélete is megkérdőjelezhető lett volna. Így azonban a szálak el vannak varrva, és nem kell senkinek sem magyarázkodnia.

 

Az alapügyben eljáró bíróságok Portik Tamás I. rendű vádlottat felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt jogerősen 15 évi, Hatvani István II. rendű vádlottat emberölés bűntettéért 15 évi, míg Fazekas Ferenc III. rendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettéért 10 év fegyházbüntetésre ítélték.

Az úgynevezett Prisztás-gyilkosság bűnügyében hozott jogerős ítélet ellen azért rendelték el a perújítást mindhárom terheltre, mert a bérgyilkosként ismertté vált Jozef Rohac olyan tartalmú vallomást tett, amely szerint az emberölést ő maga követte el és a megbízatást Jozef Hamalától kapta – olvasható a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség közleményében.

A perújítási eljárás során a Fővárosi Törvényszék 2020. február 14-én kihirdetett ítéletével a perújítást a II. rendű terhelt, Hatvani István tekintetében alaposnak találta, ezért vele szemben a jogerős ügydöntő határozatot hatályon kívül helyezte és őt felmentette, míg Portik Tamás I. rendű és Fazekas Ferenc III. rendű terheltek tekintetében a perújítást elutasította.

Ezen elsőfokú ítélet ellen a Fővárosi Főügyészség Hatvani István II. rendű terhelt terhére, a perújítás elutasítása végett, míg az I. és a II. rendű terhelt és védője felmentés érdekében fellebbezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú indítványával az ügyészi fellebbezést fenntartotta, a felmentett tettes tekintetében a perújítás elutasítását, míg a részesként elmarasztalt terhelteknél az elsőfokú ítélet helyben hagyását kezdeményezte a másodfokú bíróságnál.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2021. február 16. napján kihirdetett ítéletével az elsőfokú ítéletet Hatvani István II. rendű terhelt vonatkozásában megváltoztatta, és az ő tekintetében is elutasította a perújítást. A fellebbviteli bíróság egyetértett azzal az ügyészi állásponttal, hogy az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, mivel iratellenes és téves ténybeli következtetéseket tartalmaz. Egyetértett továbbá azzal, hogy Jozef Rohac vallomása olyan ellentmondásokat tartalmaz, amely miatt nem volt alkalmas arra, hogy az alapügyben eljáró bíróságok bizonyíték mérlegelő tevékenysége eredményét megingassa és észszerű kételyt ébresszen a terheltek bűnössége iránt.

Nem tartotta elfogadhatónak azt az elsőbírói bizonyíték értékelést, amely szerint Jozef Rohac vallomása a tettes személyét illetően elfogadható, míg a részesek tekintetében nem.

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatára tekintettel mindhárom terheltnél hatályban maradt a jogerős marasztalás.

Az ítélethirdetés után Hatvanit nem vitték börtönbe. Ügyvédje szerint fellebbeznek, igaz ebben is megoszlanak a vélemények, hogy lehet-e.

Az ítélet mindenképp jövőbe mutató verdikt.

(csákány)