hirdetés

Valami baj van Pannonhalmán. Egy több mint tíz éve történt cselekménysorozat kapcsán tavaly októberben belső vizsgálat indult egy szerzetes-nevelőtanár ellen a Pannonhalmi Főapátságban. Az eljárás következtében az érintett szerzetes elhagyta a bencés rendet – közölte a Pannonhalmi Főapátság az MTI-vel. Tény kérdése, hogy az ügyek már réges régen elévültek, hisz  kiskorú veszélyeztetéséért maximum5 év börtönbüntetés szabható ki.

pannonhalmi_apatsag

A közlemény szerint kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt állította fel a vizsgálóbizottságot Várszegi Asztrik főapát, amikor tudomására jutottak az esetek. Minden érintettnél személyesen járt el és minden szükséges támogatást megadott.

Az MTI kérdésére Papp Áron, a Pannonhalmi Főapátság Főapáti Hivatalának média kapcsolattartója a sértettek személyiségi jogaira és érdekeire való tekintettel nem mondta el, hogy ebben az ügyben pontosan mit jelent a kiskorú veszélyeztetése, hány akkori gyermek érintett benne és mit derített ki a vizsgálóbizottság. Úgy fogalmazott, hogy a körültekintő egyházi kivizsgálást folytattak le, amelyről a Vatikán illetékes hivatalát is értesítették”.

Papp Áron elmondta azt is, hogy a rendőrség nem indított nyomozást, mert egyik érintett sem tett büntető feljelentést.

Kiskorú veszélyeztetés sok minden lehet. Legfőképpen az tudja elkövetni, akire rá vannak bízva a gyerekek tanárként, pedagógusként, papként, szülőként. Az követ el ilyet, aki a gyermek értelmi és , érzelmi é erkölcsi fejlődését veszélyezteti, ami maximum 5 év börtönbüntetéssel súlytható.

  1. §(1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt

a)bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik,

b)bűncselekmény elkövetéséhez felajánl.

A Btk. XX. fejezete a gyermekek érdekeit sértő és a család elleni bűncselekményeket szabályozza. A család és a gyermekek védelme érdekében a büntetőjog csak másodlagos eszköz, elsősorban a magánjog, közigazgatási jog, tb jog eszközei biztosítják a társadalmi bázist. Az Alaptörvény is rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, védelemhez és gondoskodáshoz. Fontos megjegyezni, hogy a Be. értelmében a kiskorú sérelmére elkövetett, a gyermek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények miatt indított büntetőeljárást soron kívül kell lefojtatni.