hirdetés

MVH-helyreigazítás
2016-05-31 09:17

Az MVH jelenlegi vezetője helyreigazítást kért szerkesztőségünktől. Az „Elszundított az ügyész, az agrárminisztériumhoz tartozó hírhedt MVH maffiaperén” címmel cikkünk leadjében ugyanis tévesen azt írtuk, hogy az MVH jelenlegi elnökét, dr .Gyuricza Csabát is meghallgatta a bíróság, ami hiba volt a részünkről. Éppen ezért eleget teszünk Gyuricza úr kérésének.

MVH-ügy

Helyreigazítás az estiujsag.hu címlapján 2016. május 26. napján „Elszundított az ügyész, az agrárminisztériumhoz tartozó hírhedt MVH maffiaperén”címmel megjelent cikkben közölt valótlan állításainkkal összefüggésben:

A fent idézett és internetes oldalukon megjelent cikkük első bekezdésének második mondatában hamis azt állítják, hogy Drajkó Miklós és társai ügyében folyamatban lévő peres eljárásban megtartott tárgyaláson „ megjelent a jelenlegi elnök, aki semmiről sem tudott a hivatalában működő bűnszervezetről”. Ezzel szemben a valóság az, hogy dr. Gyuricza Csaba a tárgyaláson nem vett részt. A cikkben tett állításuk alkalmas dr. Gyuricza Csaba jó hírnevének csorbítására. Megjegyzendő, hogy a cikk 5. bekezdésében már arról tesznek említést, hogy „ a perben megjelent Drajkó volt főnöke is”, és ezen személy vonatkozásában közlik, hogy olyan tartalmú nyilatkozatot tett, miszerint ő semmit nem tudott.

Az első bekezdés harmadik mondatában szintén valótlan állítást tesznek azzal, hogy az ügy vádlottját olyan színben tüntetik fel, mintha továbbra is az MVH elnökhelyettese lenne. Tájékoztatom, hogy Drajkó Miklós kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntetésre került. Ennek következtében nem tényszerű azon állításuk, hogy a vádlott jelenleg az MVH-elnökhelyettes.

A cikk második bekezdésének első és második bekezdése is igyekszik olyan színben feltüntetni a vádlottakat, mintha jelenleg is szolgálati jogviszonyban állnának az MVH-val. Figyelemmel arra, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései szerint az adott személlyel szemben folyamatban lévő büntetőeljárás kizárja a jogviszony fennállását, így az MVH megtette a szükséges intézkedéseket a jogszabályban foglaltak érvényesítse érdekében. Az MVH-nak nincs tudomása arról, hogy bármely jelenleg szolgálati jogviszonyban álló alkalmazottjával szemben büntetőeljárás lenne folyamatban.

A cikk 2., 4., 7., 9., 11. bekezdésben szintén olyan színben tüntettük fel Drajkó Miklóst, mintha továbbra is az MVH elnökhelyettese lenne, holott a tények ezzel szemben azt tanúsítják, hogy a vádlott nem áll szolgálati jogviszonyban az MVH-val.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.törvény (Sajtótv) 12. paragrafus (1 ) bekezdése szerint, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a való tények.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.törvény (Pp) 342.paragrafus (1) és (2 ) bekezdései szerint helyreigazításnak – a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti – közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított harminc napon belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől, vagy a hírügynökségtől. A határidőben kért helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.

A Sajtótv 12. paragrafus (2) bekezdése szerint a helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő öt napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lekérhető médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő nyolc napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, más, időszaki lapok esetében az igény kézhezvételétől számított nyolc napot követően a legközelebbi számban  a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben. Lineáris médiaszolgáltatás esetében pedig ugyancsak nyolc napon belül, a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és azzal azonos napszakban kell közölni.

A fentiekre tekintettel , figyelemmel a Pp. 342-346. paragrafusai, illetve a Sajtótv. 12. paragrafusa alapján ezúton helyreigazítási kérelemmel élek.

Az estiujsag.hu 2016.május 26. napján a címlapon „Elszundított az ügyész, az agrárminisztériumhoz tartozó hírhedt MVH maffiaperén” címmel megjelent cikk állításainak valótlansága miatt.

A fentiekben közölt valótlan tényállításokra, illetve ezen keresztül hamis látszat keltésére tekintettel kérem, hogy az estiujsag.hu oldalon a lehető leghamarabb, de legkésőbb a jelen levelem kézhezvételétől számított 5 ( öt) napon belül az eredeti cikkel azonos helyen és betűmérettel szíveskedjenek közzétenni az alábbi helyreigazító közleményt.

1./ Valótlanul közöltük, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) jelenlegi elnöke megjelent a Drajkó Miklós és társai ellen folyamatban lévő peres eljárás során megtartott tárgyaláson, és azt nyilatkozta, hogy nem volt tudomása a hivatalában működő bűnszervezetről.

Fenti állításunkkal szemben a valóság az, hogy az MVH jelenlegi elnöke a büntetőeljárásban sem tanúként, sem vádlottként nem érintett, ezért a bíróság az MVH jelenlegi elnökét nem idézte meg a tárgyalásra, így azon részt sem vett, továbbá a büntetőeljárással érintett időszakban nem is állt az MVH-val szolgálati jogviszonyban. Mindezekre tekintettel semmilyen nyilatkozatot nem tett és nem is tehetett a cikkben említett tárgyalás során.

2./ Cikkünkben több alkalommal (2., 4., 7., 9. és 11. bekezdésekben) a valóságtól eltérő módon úgy tüntettük fel a perben vádlott Drajkó Miklóst, mintha jelenleg is az MVH elnökhelyettese lenne.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Drajkó Miklós már nem az MVH elnökhelyettese, szolgálati jogviszonyban az MVH-val nem áll.

 

Tisztelettel: Dr. Gyuricza Csaba, elnök, MVH