hirdetés

Megszületett a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos állásfoglalása  a nagy vitákat kavaró és érzelmeket keltő Hóman Bálintról. A döntést dr. Varga István ügyvéd felháborítónak nevezte, és közölte, hogy bár nagyra tiszteli az MTA tagjait, nekik is tudomásul kell venni a mindenkor magyar független igazságszolgáltatás, azaz a bíróságok jogerős ítéletét. Már pedig Hómant a bíróság rehabilitálta az ügyvéd szerint.  

hóman

Úgy tűnik, hatalmas botrányt kavar az MTA hivatalos állásfoglalása, az egykori történész és kultuszminisztert múltjával kapcsolatosan, amelyben Hóman Bálintot, illetve munkásságát árnyaltan, de bírálják. Sőt  az MTA az állítólagos elkészített iratában Hóman faji diszkriminációban betöltött szerepét bírálják.

Az Esti Újság megkereste a Hóman Bálint rehabilitációjában ténykedő ügyvédet, dr. Varga Istvánt, aki elképedt az MTA állásfoglalásán, bár az több mint furcsa, hogy ő eddig ebből egy darabot nem kapott.

Felháborító az amit az MTA írt, bár én még ezt nem kaptam meg. De értesültem annak tartalmáról. Sajnálatosnak tartom, hogy az MTA bizonyos tagjai a magyar bíróság jogerős döntését nem tartják tiszteletben. Hóman Bálintot felmentették ugyanis, és ez, ha tetszik, ha nem, ha egyetért vele vagy nem ért egyet vele valaki, akkor is  tiszteletben kell tartania mindenkinek. Az egész MTA-állásfoglalásban az is több mint érdekes, hogy Hóman Bálintot még a népbíróság sem marasztalta el a zsidók elleni esetleges bűnös cselekedetek miatt, de az Akadémia ezt végzetes hibának említi. Természetesen az MTA állásfoglalása miatt jogi útra tereljük az ügyet – közölte dr. Varga István ügyvéd.

Az MTA szerint jelentős történetíró volt, és egyes tudományos munkái kiállták az idők próbáját. Ugyanakkor szakpolitikusi tevékenységén túlmenően „felelős szerepet játszott Magyarországnak (…) a nemzetiszocialista Németországgal való kapcsolata megalapozásában és végzetes felerősítésében, az ezzel is együtt járó faji diszkrimináció végletes elmélyítésében” – írja a Hóman Bálintról szóló állásfoglalásában a Magyar Tudományos Akadémia.

A hónapokon át készülő akadémiai szakvélemény kitér arra is, hogy Hóman Bálint 1938 és 1942 között meghatározó szerepet játszott a magyar zsidóságot a társadalomból kizárni igyekvő diszkriminatív törvények kidolgozásában. A német megszállás után puszta jelenlétével, tekintélye révén hozzájárult az önkényuralmi rendszer legitimálásához.

Ezen túlmenő állásfoglalást az Akadémia szerint a jelen ügyben nem lehet kiadni, innentől kezdve nem tudományos, hanem politikai és morális megfontolásokra kell alapozni a döntést. Az MTA azt ajánlja a döntéshozóknak, hogy elsősorban ezek társadalmi hatásait és következményeit mérlegeljék, amikor Hóman Bálinttal kapcsolatos kezdeményezéseket tesznek – vagy ilyenek mögé állnak.

(Szerző: Csákány)